<p>De Goudse gemeenteraad</p>

De Goudse gemeenteraad

(Foto: webCast Gemeente Gouda)

Coalitie trekt de knip, oppositie gepikeerd

  •   keer gelezen   Politiek

GOUDA - Verlaging van de afvalstoffenheffing, één miljoen euro voor  de intieme vaarroute door de stad, 1,2 miljoen euro als impuls voor groenvoorzieningen en 200.000 euro voor de 750e verjaardag van Gouda volgend jaar.


De Goudse coalitiepartijen D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks trekken de knip voor ‘leuke dingen’ voor de Gouwenaars. Het totale pakket, dat door de partijen aan de raad werd woensdag ingediend als amendement op de begrotingswijziging.
In 2020 moest het college van B en W noodgedwongen maatregelen treffen en miljoenen bezuinigen om de begroting op orde te brengen. Die was in Gouda net als in veel andere gemeenten onder druk komen te staan door de oplopende kosten van de jeugdzorg en de toen nog onvoorspelbare corona-effecten. Door een gedegen begrotingsbeleid en extra gelden van het Rijk is de situatie fors verbeterd. De coalitiepartijen vinden het daardoor wenselijk de eerdere ingrepen te compenseren door de lasten voor de inwoners te verlichten en met extra plannen voor 2022 te investeren in Gouda.
Ondanks de coronacrisis staat Gouda er goed voor. En doordat de claim op het Rijk ook nog eens deels gehonoreerd is, is de financiële situatie nu zelfs rooskleurig te noemen, waardoor er ruimte is om te investeren.
Het pakket maatregelen dat de partijen voorstellen, is heel divers. Het zorgt enerzijds voor een stevige impuls in de groenvoorziening in parken en wijken en anderzijds voor lastenverlichting. Ook wordt er een impuls gegeven aan waterrecreatie door het instellen van een waterfonds, wordt de zo noodzakelijke woningbouw versneld en wordt geïnvesteerd in wijkontwikkeling. Verder wordt er extra geld uitgetrokken voor veiligheid en worden in de stad, voordat de festiviteiten voor Gouda 750 beginnen, de nodige maatregelen getroffen. De oppositiepartijen waren gepikeerd dat ze het nieuws in de media moesten lezen. ,,Dat we het voorstel in de krant moesten lezen voordat we dat in onze mail kregen, is echt een schande. Een dieptepunt in de Goudse democratie”, zei Kevin de Jonge (VVD). Het amendement werd met 23 voor en tien tegen aangenomen.
 De Wateralliantie Gouda is erg blij met de instelling van het Waterfonds met een startkapitaal van één miljoen. “Dat de gemeenteraad dit afgelopen woensdag uit de algemene reserve beschikbaar maakte voor waterprojecten biedt mogelijkheden om de Goudse binnenstad verder bevaarbaar te maken. Allereerst met het vaarrondje Gouwe - Turfmarkt - Zeugstraat - Achter De Kerk,” reageert Hans du Pré namens de Wateralliantie. “Wij zijn klaar voor de uitvoering.”

Marianka Peters

.

Marianka Peters
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten