<p>De prachtige platanen aan de Nieuwehaven</p>

De prachtige platanen aan de Nieuwehaven

(Foto: PR)

Bewoners Nieuwehaven steunen alternatief bomenplan

  •   keer gelezen   Politiek

GOUDA -180 buurtbewoners geven steun aan het verzoek van de Platanengroep om ook een alternatief plan uit te werken voor de Nieuwehaven.


De gemeente werkt aan een plan voor de Nieuwehaven, waarbij 14 gezonde platanen worden gekapt en vervangen door kleinere soorten. De Nieuwehaven is het kloppende, groene hart van de buurt tussen Turfmarkt en Regentesseplantsoen, waar de hele buurt belang bij heeft.

De Platanengroep Nieuwehaven heeft een alternatief plan gemaakt, waarbij minder platanen worden gekapt. Een plan waarbij de wortelopdruk wordt opgelost en ook 74 ruime parkeerplaatsen blijven, zoals door de gemeente als voorwaarde wordt gesteld. Het verzoek om uitwerking van dit alternatieve plan wordt gesteund door 180 bewoners en ondernemers uit de buurt, waarvan 48 uit de Nieuwehaven zelf.

De Platanengroep heeft haar plan naar de gemeenteraad gestuurd met de vraag: “steun ons verzoek aan het College van B&W om ons plan gelijkwaardig uit te laten werken door het ontwerpbureau, net als het plan van de gemeente”. Met twee goed uitgewerkte en onderbouwde plannen is er pas echt iets te kiezen door bewoners, belanghebbenden en de gemeente. Nu gaat College gaat door met het uitwerken van alleen haar eigen plan.

Wat is het verschil tussen behoud van 7 of 14 grote bomen? De Nieuwehaven is met zijn 21 platanen een prachtige groene straat. Nieuwe bomen hebben jaren nodig om te groeien. Bovendien gaat het om soorten bomen die kleiner zullen blijven. Het prachtige beeld van de Nieuwehaven verdwijnt voorgoed. Maar nog belangrijker: de grote bomen geven schaduw in de zomer. Het zijn echte koelmachines en hittestress wordt in de klimaatdiscussie steeds belangrijker. Bij behoud van slechts 7 platanen vallen er forse gaten in de mooie groenstructuur. Dat heeft negatieve effecten voor de beeldkwaliteit en het wooncomfort.

De Platanengroep Nieuwehaven roept met steun van 180 buurtbewoners de gemeenteraad op het college te vragen het alternatieve plan gelijkwaardig door het ontwerpbureau te laten uitwerken, in overleg met de vertegenwoordigers van de groep.

Pas wanneer er 2 goed uitgewerkte alternatieven liggen met beschrijving van de effecten, valt er door bewoners en de politiek wat te kiezen. ”En dat verdient zo’n belangrijke straat in de binnenstad van Gouda,” vinden de initiatiefnemers.

Marianka Peters
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten