<p>&bull; Kandidaten op de PvdA-kandidatenlijst verheugen zich op de komende &nbsp;verkiezingen.</p>

• Kandidaten op de PvdA-kandidatenlijst verheugen zich op de komende  verkiezingen.

(Foto: Sandra Zeilstra)

Partij van de Arbeid gaat voor herstel

  •   keer gelezen   Politiek

GOUDA / Onlangs werd bekend gemaakt dat Rogier Tetteroo PvdA-lijsttrekker is voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Nu wordt de volledige kandidatenlijst gepresenteerd, een gemêleerd gezelschap in alle leeftijdscategorieën.


Door Marianka Peters

Op nummer 2 staat Sophie Heesen. Sophie is met haar 22 lentes een politicus in de dop, die de afgelopen periode vaak van zich liet horen. Sophie is ook landelijk actief geweest binnen de Jonge Socialisten. “Ik heb nu drie jaar ervaring in de Goudse gemeenteraad, waarin ik me sterk heb gemaakt voor de jongeren uit arme gezinnen,” vertelt de derdejaars student Bestuurskunde. “Mijn eigen ervaring met armoede geeft mij de motivatie om voor anderen op te komen. Ik wil samen met Gouwenaars en organisaties deze belangrijke strijd doorzetten: een waardige en sociale huisvesting, goede hulpverlening en kansrijk onderwijs. In een eerlijke samenleving hoort het niet uit te maken waar je wieg heeft gestaan.” 

Op plek 3 staat Max de Groot (66), gepensioneerd staflid van het Coornhert gymnasium. Voordat Max in 2018 in de Goudse raad kwam, was hij tien jaar partijvoorzitter van de PvdA. “Nu ik bijna vier jaar met een topfractie gewerkt en veel bereikt heb, samen met onze topwethouder, wil ik mij inzetten voor sociale woningbouw, betaalbare huisvesting voor jongeren en geschikte woningen voor ouderen,” aldus Max. “De PvdA maakt het verschil en daar wil ik nog heel graag 4 jaar een bijdrage aan leveren. Ahmed el Haddaoui staat op nummer 4 op de kandidatenlijst, Ahmed (53) is werkzaam bij Jeugdbescherming West / Jeugdreclassering. “De samenstelling van onze fractie is een goede weerspiegeling van onze Goudse samenleving,” licht Ahmed toe. “Daarnaast hebben we een fijne en stabiele fractie met elkaar opgebouwd. Daar wil ik nog graag in de komende raadsvergadering deel van uitmaken. Ik heb goed contact met een brede achterban en sta en zorg voor verbinding tussen de Goudse burgers. Verder heb Ik nog veel te bieden op het gebied van sociaal domein en veiligheid. 

Op plek 5 zien we de eerste nieuwkomer Jan Kees Oppelaar. Jan Kees is docent geschiedenis en maatschappijleer. “De afgelopen jaren heb ik op het landelijk partijkantoor gewerkt als politiek adviseur. In die rol heb ik dicht op de actuele landelijke politiek gezeten en mocht ik bijvoorbeeld meewerken aan het verkiezingsprogramma. Een betaalbare woning, goede zorg als je die nodig hebt, het beste onderwijs voor je kind, een vaste baan waarmee je vooruit kunt komen. Het zijn zaken die steeds minder vanzelfsprekend zijn. Dat is het gevolg van keuzes die vooral in Den Haag worden gemaakt. Gelukkig heeft de gemeente mogelijkheden om wél sociale keuzes te maken. Daar wil ik uit een rechtvaardigheidsgevoel voor knokken in de gemeenteraad.” 

Op nummer 6 staat Aline Tuls, zij woont sinds vorig jaar in Gouda. Áline (26): “Ik voelde mij snel thuis en welkom. Ik ben ambtenaar bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Den Haag en ik ben leerkracht van een leuke groep 3 in Goverwelle. Ik wil mij inzetten voor de kinderen van nu. Zij zijn de toekomst. Zij zijn toekomstige ondernemers, mantelzorgers, ouders, leraren, agenten en buurtbewoners. Ik vind het belangrijk dat er ruimte is voor meer buitenschoolse activiteiten, huiswerkbegeleiding, gratis sportfaciliteiten en kunst & cultuur voor alle kinderen.” Nog een stuk verjonging vinden we terug op nummer 7: Remco Belonje (26). Remco werkt bij het waterschap aan waterkwantiteit en waterveiligheid. Rm de knowhow kunnen we goed gebruiken in Gouda. “Als gemeenteraadslid namens de PvdA wil ik mij graag inzetten voor gelijke kansen voor alle Gouwenaars, uit elke wijk, jong en oud. Ook wil ik graag mijn kennis inzetten op het bodemdalingsdossier, om te zorgen dat Gouda nog honderden jaren mee kan. Er komen een hoop lastige vraagstukken aan in de komende jaren, en de enige manier om deze goed aan te pakken is met jonge, gedreven mensen in de lokale politiek die voor een duurzame oplossing kunnen zorgen. 

Op nummer 8 een oude bekende, die de nodige ervaring heeft in de Goudse politiek. Frank van der Knaap was van 2002 tot 2010 raadslid. Nu wil hij terug in de raad, maar eigenlijk is hij nooit weggeweest. “Ik wil mij in de eerste plaats inzetten voor het klimaat en een meer duurzame en sociale economie. De manier waarop wij ons klimaat en onze leefomgeving in rap tempo verpesten heeft alles te maken met de manier waarop wij produceren en consumeren. Er heerst urgentie. Voor die urgente aanpak is moed en doortastendheid nodig. Voor een politiek met lef. Daar speel ik graag een prominente rol in. Voor mensen met een kleine beurs, voor starters, voor huurders, voor statushouders en voor arbeidsmigranten. Daarvoor moeten we veel bouwen, maar ook inzetten op slimme regels,” meent Frank.

Ook ondernemend Gouda is vertegenwoordigd binnen de Goudse Partij van de Arbeid.Op nummer 9 staat Mia Schaap (66), een rasondernemer en bekend van vele Goudse binnenstadinitiatieven. Momenteel heeft zijn de exploitatie van de Cheese Experience in handen.Mia wil zich de komende periode inzetten om verbinding te maken tussen ondernemers en sociale organisaties met als doelstelling een onmisbare schakel te zijn en daadwerkelijk veranderingen aan te kunnen brengen.
Nummer 10 van de lijst is voor Mohammed Mohandis, die geen actieve rol vervuld tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen, anders dan lijstduwer.

Met dit enthousiaste team hoopt de PvdA weer op een definitieve ‘comeback’ van de partij.

Marianka Peters
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten