Afbeelding
Foto: 123RF.com

D66 wil duidelijkheid over status LHBTIQ+ stembusakkoord

Algemeen 710 keer gelezen

GOUDA • Het regenboog stembusakkoord werd in mei 2022 door een meerderheid in de Goudse raad ondertekend, nu wil D66 meer duidelijkheid over de vorderingen en stelt hierover vragen aan het college.

Het akkoord werd ondertekend door de CDA, PvdA, PvdD, GBG, D66, GroenLinks, Gouda Positief, VVD en Gouda Vitaal. Met het ondertekenen ervan beloofden de partijen zich in te zetten voor een diverse en inclusieve gemeente en dat zij zich de komende collegeperiode gaan inspannen om deze maatregelen op het gebied van lhbtiq+ emancipatie uit te voeren.

Aanspreekpunt
Maatregelen die in het akkoord beschreven staan zijn bijvoorbeeld het te zorgen voor meer kennis over de groep bij jeugdzorgmedewerkers en een aanspreekpunt voor lhbtiq+ personen te vormen bij de politie, de zogenaamde Roze in Blauw-agenten. In het akkoord wordt ook aandacht gegeven aan asielzoekers, onder andere het bevorderen van de veiligheid van lhbtiq+ personen daar maar ook voldoende aandacht geven aan de acceptatie van diversiteit tijdens de inburgering.

Ook het geven van het goede voorbeeld wordt als maatregel beschreven. Bijvoorbeeld door onder meer burgers genderinclusief aan te spreken, alleen naar geslacht vragen als dat wettelijk vereist is en waar dat mogelijk is te zorgen voor genderinclusieve toiletten bij gemeentelijke voorzieningen.

Gesprekken
D66 wil nu graag weten in hoeverre hier gehoor aan is gegeven. De partij vraagt op welke manier het college van plan is om de afspraken in te vullen, en of het als één van de pijlers dienst voor de lokale inclusieagenda, die nog moet worden opgesteld. De inclusieagenda werd aangenomen in februari 2022 en is volgens de gemeente de doorstart van hoe Gouda de stad voor iedereen bereikbaarder of opener wil maken.

D66 wil verder weten of er al gesprekken zijn gevoerd met de politie over het aanstellen van een vertrouwensagent voor de lhbtiq+ gemeenschap en welke afspraken er zijn gemaakt met het COA over de veiligheid van de statushouders met een lhbtiq+ achtergrond, die opgevangen gaan worden in het AZC dat binnenkort geopend zal worden. 

Hester Hage

Hester Hage is journalist (en redactiecoördinator) van Het Kontakt - Goudse Post

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie