Afbeelding
Foto: Marianka Peters

Gouds akkoord op hoofdlijnen gereed

16 jun, 14:00 Algemeen 134 keer gelezen

GOUDA - D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en CDA zijn eruit. Er ligt een conceptakkoord op hoofdlijnen. In het conceptakkoord ‘Geef Gouda door’ presenteren de partijen hun ambities voor deze bestuursperiode. Gisteravond is het concept besprokeh in de gemeenteraad. 

D66-fractievoorzitter Bobeldijk: “De afgelopen periode hebben we mooie en constructieve gesprekken gevoerd. De samenwerking verliep in goede sfeer. Er ligt nu een akkoord op hoofdlijnen dat we samen met de gemeenteraad verder gaan oppakken”. De onderhandelende partijen bouwen voort op de ingezette koers en zetten nieuwe accenten. De eerste hoofdstukken van het akkoord zijn door de gemeenteraad al eerder vastgesteld. 

Bobeldijk: “Ik denk dat er inhoudelijk een mooi akkoord ligt met een stevig accent op verdere verduurzaming en vergroening van de stad. Ik ben vooral ook blij met alles dat niet is dichtgeregeld in dit akkoord, dat geeft ruimte aan de stad en aan de gemeenteraad om mee te praten en mee te doen.” 

GroenLinks-fractievoorzitter Van der Mije: “GroenLinks is blij met dit akkoord, omdat we extra groen toevoegen, inwoners helpen bij de energietransitie en woningbouw versnellen. We blijven werken aan toegankelijke goede zorg. 

We verliezen mensen niet uit het oog door te investeren in een sociale, inclusieve stad met meer kansengelijkheid. En nog meer aandacht voor cultuur, een schone stad, buurtontwikkeling en de autoluwe binnenstad.”

ChristenUnie-fractievoorzitter Van Popering: “Als ChristenUnie staat voor ons voorop dat iedere Gouwenaar kan en mag meedoen in Gouda. We zijn daarom heel blij met de extra inzet op toegankelijkheid en inclusie. Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen mee mag doen en dat we in vrijheid leven. We vinden het dan ook heel waardevol dat we meer aandacht gaan geven aan bijvoorbeeld keti koti en de herdenking van de holocaust.”

PvdA-lijsttrekker Tetteroo: “Iedereen heeft recht op een betaalbaar dak boven het hoofd en een fatsoenlijk bestaan. Met dit akkoord gaan we ook daar werk van maken. We investeren fors in de versnelling van woningbouw, bestaanszekerheid, het bestrijden van armoede en schulden. Daar ben ik trots op.” 

CDA-lijsttrekker Bunnik: “Met dit akkoord bouwen we verder aan de uitdagingen van nu en morgen. We willen Gouda gezond en sportief doorgeven: duurzaam, inclusief en sociaal. Dat doen we samen, met en voor elkaar en met oog voor de menselijke maat. We blijven dus investeren in onze stad en houden daarbij het Goudse huishoudboekje op orde.”

Op 29 juni wordt het akkoord besproken en op deze avond is ook de installatie van het nieuwe college voorzien. 

Marianka Peters

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie