<p>Zuid Holland stimuleert verbetering (winkel)centra met 500.000 euro aan subsidiegelden.</p>

Zuid Holland stimuleert verbetering (winkel)centra met 500.000 euro aan subsidiegelden.

(Foto: Marianka Peters)

Goed idee voor een beter (winkel)centrum? Zuid Holland heeft 500.000 euro subsidie klaar liggen

  •   keer gelezen

GOUDA • Voor winkeliers, ondernemers en gemeenten die samen hun winkel- en centrumgebied willen verbeteren, stelt de provincie Zuid-Holland subsidie beschikbaar.

De provincie wil op deze wijze helpen om winkel- en centrumgebieden te versterken, compacter te maken en bijvoorbeeld leegstand tegen te gaan. De subsidieregeling detailhandel staat tot en met 31 december open voor reguliere winkel- en centrumgebieden in Zuid-Holland die in het provinciaal detailhandelsbeleid zijn benoemd als ‘te versterken centrum’, ‘te optimaliseren centrum’ en ‘overig centra’.

Samenwerking

Gemeenten, winkeliers- en ondernemersverenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor verschillende activiteiten. Het kan gaan om activiteiten die zijn gericht op het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen partijen binnen winkel- en centrumgebieden.

Ook kan de subsidie gebruikt worden voor het laten uitvoeren van vooronderzoek voor het oprichten of verlengen van een Bedrijven Investeringszone.

Daarnaast kan er subsidie worden aangevraagd voor een planvormingsproject. Dit zijn (onderzoeks)projecten gericht op de ruimtelijke kwaliteit en functioneren van winkel- en centrumgebieden. Bijvoorbeeld het compacter maken van een winkelgebied, het optimaliseren van de winkelrouting of het verbeteren van de bereikbaarheid en parkeren.

Tevens is het mogelijk om voor uitvoeringsprojecten subsidie aan te vragen. Dit zijn projecten die leiden tot de uitvoering van planvormingsproject, zoals de kosten van een transformatiemanager om een centrumgebied compacter te maken, detailhandel te verplaatsen of transformaties naar andere functies te stimuleren. Er is in totaal 500.000 euro beschikbaar, maximaal 20.000 per project.

Meer weten? Klik hier.

Karl Flieger
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten