Bewoners buigen zich over de plannen van ProRail. Foto: Marianka Peters
Bewoners buigen zich over de plannen van ProRail. Foto: Marianka Peters

Gemeente volgt wens bewoners langs het spoor

Door Marianka Peters

Gouda - Niet alleen omwonenden zijn tegen de nieuwe geluidsschermen langs het spoor, ook het college vindt dat ProRail terug moet naar de tekentafel. De geluidsmaatregelen moeten aan de bron worden aangepakt en is niet enkel op te lossen met verhoogde schermen. Dat is de conclusie die uit de stedenbouwkundige visie kan worden getrokken.


Prorail is voornemens de geluidsschermen langs het spoor bij de Noothoven van Goorstraat en Vossenburchkade te vervangen. De nieuwe schermen komen op sommige plekken drie keer zo hoog uit als de huidige schermen. Het plan van ProRail heeft tot grote bezwaren geleid bij de omwonenden, zo bleek tijdens een druk bezochte informatieavond in september. Het college heeft inmiddels een stedenbouwkundige visie opgesteld ten aanzien van de geluidsreductie langs het spoor. In deze visie volgt de gemeente de wens van de bewoners. "Bij iedere aanpassing langs het spoor is draagvlak van direct betrokkenen noodzakelijk en dat is hier absoluut niet het geval," stelt wethouder Rogier Tetteroo. "Uit de reacties van bewoners is zo'n 90 procent tegen de nieuwe geluidsschermen en bewoners van het Weegje zijn unaniem tegen. Alleen het geluidsscherm ter hoogte van de Anna van Hensbeeksingel kan op draagvlak rekenen."

De geluidsschermen langs het spoor moeten worden aangepast volgens de aangescherpte normen ten aanzien van de geluidsbelasting. Dat betekent dat de schermen op verschillende plekken in hoogte zullen verschillen, variërend van drie tot vijf meter. De bewoners hebben tijdens de informatieavond duidelijk aangegeven dat zij geen geluidsoverlast van het treinverkeer ervaren, maar juist veel last hebben van trillingen bij het afremmen van goederentreinen en tijdens het passeren van de wissels. De gemeente wil dat ProRail hiervoor maatregelen treft, zoals raildempers en een beweegbaar puntstuk bij de wissels. Ook is het matigen van de snelheid van goederentreinen een mogelijkheid om de overlast van trilling en geluid te dempen.

De huidige schermen kampen met achterstallig onderhoud. Verzakkingen en scheuren leiden tot geluidslekken. Als er dan toch nieuwe schermen moeten komen, wil de gemeente een zorgvuldig schermontwerp zien, waarbij rekening is gehouden met het bestaande architectonische karakters van de huidige schermen. "Daarnaast is het belangrijk dat ProRail sructureel zorgt voor het onderhoud van de geluidsschermen." ook goed onderhoudt. "Bovendien moet rekening worden gehouden met de huidige beplanting langs het spoor."

De gemeente wil met ProRail en bewoners tot een goede afweging komen. Daarom wordt de stedenbouwkundige visie wordt voorgelegd aan de bewoners langs het spoor, zodat zij hun reactie kunnen geven.

Marianka Peters
Meer berichten
Shopbox