<p>Door de overkluizing open te breken en een sluis im de Turfmarkt kan de intieme vaarroute voortgezet worden.</p>

Door de overkluizing open te breken en een sluis im de Turfmarkt kan de intieme vaarroute voortgezet worden.

(Foto:Marianka Peters)

‘Schuif de sluis niet op de lange baan’

  •   keer gelezen   Politiek

GOUDA - De Wateralliantie Gouda roept de gemeenteraad op om het voorstel van wethouder Hilde Niezen, om de aanleg van de sluis in de Turfmarkt, te heroverwegen, niet te steunen. Uitstel van het doorvaarbaar maken van de peilscheiding in de Turfmarkt maakt het alleen maar duurder voor de stad. Afgelopen maandag vond het debat plaats.


De Wateralliantie Gouda ziet uitstel van de sluis met een termijn van 15 tot 30 jaar als op de lange baan schuiven van de verdere voortgang van de Intieme Vaarroute en als een ernstige verwatering van de daarvoor door de raad in 2009 gestelde ambitie. Anders gezegd; ‘Is nu missen van de aanleg van de sluis in de Turfmarkt eigenlijk niet voor altijd missen? Voor de realisatie van de Intieme Vaarroute zijn sinds 2009 om de paar jaar steeds stappen vooruitgezet. In dat licht zou het onbevaarbaar maken van de Turfmarkt voor 15 tot 30 jaar een gevoelige stap achteruit zijn.
Het argument van het college om niet te investeren in een sluis in een doodlopende gracht die weinig gebruikt zal gaan worden, delen wij niet. De Turfmarkt, in 2020 verkozen tot mooiste gracht van Gouda, blijft ook met een sluis aantrekkelijk om in te varen en aan te meren bij Spiegeltent of Old Inn / LeeF of om met een boot dicht bij de Markt te kunnen komen. Zo blijft het ook mogelijk om afval- en bouwmaterialen etc. over het water van de Turfmarktgracht te vervoeren.

De verlaging van het waterpeil met 25 centimeter, maakt het daarbij mogelijk om onder de Sint Antheunisbrug in de Kleiweg door, tot aan Achter de Waag te varen. Met een sluis in de Turfmark wordt het beeld van Gouda Waterstad tot midden in het kernwinkelgebied behouden. Dat is van economisch belang. Het is ook van belang voor de ambitie om alle grachten bevaarbaar te maken levend te houden. Het door uitstel tweemaal opstarten van de werkzaamheden (gemaal + peilscheiding in 2022 / sluis in peilscheiding in 2037 - 2052) en stijging van bouwkosten over die periode, brengt bovendien een belangrijke kostenstijging van de aanleg van de sluis met zich mee van € 877.500 / 45% in 2037 tot € 1.270.885 / 110% in 2052, t.o.v. de bouwkosten in 2022 (zie tabellen hier onder uit de memo’s en antwoorden van het college).  bovendien is geld lenen nu nog erg goedkoop. 

Tijdens het debat maandagavond leken de meningen erg verdeeld. Zo schetste Corine Kerkmans van de Partij voor de Dieren een karikatuur van een massa bootjes met luidruchtige gethoblasters aan boord.  De SGP, VVD en ChristenUnie vinden in ieder geval de moeite waard om het plan door te zetten, maar de overgrote meerderheid  stopt het plan voorlopig liever in de koelkast vanwege de hoge kosten. Over twee weken neemt de raad een besluit.

Marianka Peters

Marianka Peters
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten