Foto:

Kunstwerk Leo Vroman in Goudse Hout

  Nieuwsflits

Gouda - Op het ontmoetingsplein in de Goudse Hout komt een kunstwerk dat herinnert aan de Goudse dichter Leo Vroman (1915-2014). Drie kunstenaars hebben op verzoek van de Groenalliantie een ontwerp ingediend. Een publiek mag vanaf begin september stemmen voor een winnaar.

De jury was aangenaam verrast door de hoge kwaliteit van de inzendingen. De jury heeft geen winnaar aangewezen maar besloten dat er een publieke stemming komt waarbij via een internetpoll een stem kan worden uitgebracht op het werk Saying hi and goodbye van Henrique van Putten en het werk Verdwijnselen van David Habets.

Groenalliantie heeft in samenwerking met de Leo Vroman Foundation het initiatief genomen om een kunstwerk te realiseren. Er is aan drie kunstenaar gevraagd om een voorstel te doen voor een kunstwerk aan de hand van de eerste dichtregels uit het gedicht ‘Hallucinaties’ van Leo Vroman:

Wij zijn verschijnselen
van zo korte duur
dat we verdwijnselen
zijn van de Natuur.

Op donderdag 16 juli hebben de drie kunstenaar - Edwin Vreeken, Henrique van Putten en David Habets - hun voorstellen gepresenteerd aan een vijfkoppige jury. De jury was aangenaam verrast door de hoge kwaliteit van inzendingen. De jury heeft na intensief beraad geen keuze kunnen maken tussen het werk Saying hi and goodbye van Henrique van Putten en het werk Verdwijnselen van David Habets. Beide werken zijn ieder op hun eigen wijze aansprekend, verinnerlijken de dichtregels van Vroman, zijn passend in het gebied en kennen een zeer hoge mate van oorspronkelijkheid.

Publieke stemming

De jury heeft besloten om een aanvullende publieke stemming te organiseren. In september 2020 worden de kunstwerken inclusief een toelichting online geplaatst op de website van de Groenalliantie. Bezoekers van de site kunnen vanaf begin september hun stem digitaal uitbrengen binnen een nader te bepalen tijdsvlak. Het kunstwerk met de meeste stemmen zal uiteindelijk gerealiseerd worden op het Ontmoetingsplein in de Goudse Hout.

Beschrijving kunstwerken

Edwin Vreeken

Het werk van de Goudse kunstenaar Edwin Vreeken is een oorspronkelijk werk en esthetisch sterk. Door de dichtregels uit te vrezen in cortenstaal ontstaat een speels effect waarbij het gedicht ‘van voor en achteren’ gelezen kan worden. De intuïtief gecreëerde vorm geplaatst ‘bovenop’ het gedicht is een krachtige en aansprekende uiting. Wat je precies ziet of kan zien is aan de interpretatie van de beschouwer. Wat dan ook; het is een aansprekend verschijnsel.

Henrique van Putten

De Goudse kunstenaar Henrique van Putten heeft met haar werk Saying hi and goodbye een kunstwerk ingediend dat niet alleen fascineert maar ook direct een glimlach oplevert. Een felgekleurde Hagedis ligt op en onder stenen met de kop geklemd tussen stenen, de staart omhoog en poten gestrekt. Het spel met stenen, kleuren, materialen en figuren fascineert. De dichtregels van Vroman zijn te lezen in een losliggende steen. Ze functioneren als twee-eenheid en roept de vraag op of dit verschijnsel verdwijnselt en zo ja hoe.

David Habets

Het kunstwerk Verdwijnselen van David Habets (verbonden aan de Leo Vroman Foundation) is een krachtig statement en bevraagd de monumentaliteit in de natuur. Vierentwintig verharde aarde blokken, met daarop in lettergrepen de dichtregels van Vroman, zakken in de loop van jaren langzaam weg in de veenbodem. Ze verdwijnselen. Het werk creëert een ‘veentuin’ in aanvulling op de reeks reeds aanwezige tuinen in de Goudse Hout. Het onderhoud, ofwel tuinieren, vormt onderdeel van het werk en is een moment van ontmoeting.

Goudse Post
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden


 

Meeste reacties