Corona kost Gouda miljoenen

  Nieuwsflits

Bijna twee miljoen euro minder inkomsten uit parkeren, zo'n 2,8 miljoen aan kwijtscheldingen en vijf ton mislopen aan precariorechten. Daar tegenover staan fors hogere uitgaven, zoals extra inzet toezichthouders (3 ton), toename bijstand (2,5 mljoen) en 3,2 miljoen steun aan de culturele sector. De coronacrisis kost de gemeente miljoenen.

Door Marianka Peters

Gouda - Dit nieuws bracht wethouder Michiel Bunnik naar buiten, daags nadat hij nog optimistisch bekend had gemaakt dat het jaar 2019 was afgesloten met een positief resultaat van zo'n negen miljoen euro. “2020 is een heel ander jaar dan 2019. De directe financiële impact van de coronamaatregelen is groot, naar schatting 7 tot 10 miljoen euro. En het is nog onduidelijk wat de impact op de lange termijn is”. aldus wethouder Bunnik. Het college wil de algemene reserve inzetten om de kosten van de coronamaatregelen te dekken. “De algemene reserve is een risicobuffer die mag worden ingezet bij een onvoorziene incidentele gebeurtenis. De huidige coronacrisis is zo’n gebeurtenis. Dankzij het solide financiële beleid van de afgelopen jaren is ons weerstandsniveau ruim voldoende. Ook het positieve resultaat van 2019 heeft bijgedragen aan de goede uitgangspositie”.  

Niettemin maakt de wethouder zich ook zorgen, want net als veel andere gemeenten in ons land, heeft Gouda te maken met stijgende kosten voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. “Dit vraagt om fundamentele keuzes, die wij als college samen met de gemeenteraad willen maken”, aldus Bunnik. "Naast corona, waar we wel uit zullen komen dit jaar, hebben we struktureel een uitdaging om de steeds minder wordende bijdrage vanuit het Rijk op te kunnen vangen." 

In de raadsinformatiebrief die met name ingaat op de financiële impact van het COVID-virus, staat het college ook stil bij de persoonlijke gevolgen. Wethouder Dijkstra: “Om het coronavirus tegen te gaan zijn er maatregelen genomen die diep ingrijpen op het dagelijks leven van alle Gouwenaars. Het gaat ons aan het hart om te zien dat er in Gouda meer dat 250 besmettingen hebben plaatsgevonden en dat er 40 mensen zijn overleden aan het virus. Dat raakt ons allemaal.” Wethouder Bunnik: “Ook door de ondernemers in de stad wordt de impact van de crisis diep gevoeld. Als college delen wij de zakelijke zorgen van de horeca, cultuur- en vrijetijdssector en van alle zelfstandig ondernemers voor wie deze crisis grote gevolgen heeft”. Op 8 juli buigt de raad zich over de raadsinformatiebrief en daarbij behorende keuzes die gemaakt moeten worden.

Goudse Post
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden