<p>Jolanda de Ruiter, directeur van de Klup, luidt de noodklok voor het voortbestaan van De Klup. Foto: Marianka Peters</p>

Jolanda de Ruiter, directeur van de Klup, luidt de noodklok voor het voortbestaan van De Klup. Foto: Marianka Peters

(Foto: )
Red De Klup

De Klup dicht? Mag niet gebeuren!

  Nieuwsflits

De Klup, het centrum voor vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en (kwetsbare) mensen uit de wijk, zit op zwart zaad en dreigt haar deuren deze zomer te moeten sluiten. “Als er niet snel iets gebeurt, dan halen we onze eigen 50e verjaardag niet eens,” stelt directeur Jolanda de Ruiter verdrietig vast. Een eerste reddingsplan is al in werking gezet, maar er is meer nodig.

Door Marianka Peters

Gouda - Hoe heeft het zover kunnen komen? Is er sprake van mismanagement? Volgens Jolanda is het een samenloop van omstandigheden, “Het is eigenlijk al in 2015 begonnen met de veranderingen. Het Rijk heeft toen de wet- en regelgeving gedecentraliseerd. De Klup kreeg daardoor met andere subsidie- en inkomensstromen te maken en bezuinigingen binnen de WMO. Tegelijkertijd moest er meer ingezet worden op participatieprojecten, welke niet of nauwelijks doorberekend zijn. Misschien hebben we niet tijdig aan de bel getrokken. Ook intern zijn er wisselingen van mensen geweest. Al die tijd konden we voor de tekorten nog teren op onze reserves, maar toen kwam corona en viel alles stil, ook onze inkomsten. Daardoor is de bodem in zicht. Eind vorig jaar hebben we moeten besluiten om een ingrijpende reorganisatie door te voeren, Het ergste vind ik dat we afscheid moeten nemen van vier medewerkers,”zegt Jolanda geëmotioneerd. “Dat wil je niet meemaken en toch is het noodzakelijk”. “ Op 18 maart bestaat De Klup 50 jaar. Door corona zijn de festiviteiten al opgeschort naar een later tijdstip dit jaar. In het najaar is een nieuw theehuis geplaatst, dat geheel gesponsord en met hulp van vrijwilligers is gebouwd. Dit theehuis is speciaal voor mensen uit de wijk en wandelaars, die hier kunnen genieten van de rust en natuur van de Bloemendaalseweg. Deelnemers van de servicegroep, nieuw onderdeel binnen de dagbesteding, zullen de gasten ontvangen en bedienen. Deze nieuwe activiteit staat voorlopig nog stil vanwege corona.

Naast de activiteiten op de Kluphoeve, waaronder de naschoolse opvang voor kinderen uit het speciaal onderwijs, huurt eetcafé Sam Sam, onderdeel van De Klup, een ruimte van Gemiva aan de Bleulandweg, waar dagbesteding wordt aangeboden en wordt gekookt en gegeten. Het is doorgaans een bruisend onderdeel van De Klup, maar sinds de coronacrisis is het eetcafé Sam Sam gesloten.. Een eerste stap in het reddingsplan is van de Kluphoeve weer een centrale locatie te maken. Dit betekent dat activiteiten op andere locaties worden gestaakt, danwel worden overgeheveld naar de Bloemendaalseweg. Eetcafé Sam Sam verhuist dit jaar naar de Kluphoeve De kinderen van de naschoolse opvang krijgen een leuke ruimte op zolder, die grotendeels leeg staat. “We moeten veel efficiënter met deze locatie aan de slag,” vervolgt Jolanda. “Er zijn dagen dat er geen activiteiten zijn bij de Kluphoeve en dat is zonde natuurlijk. Het moet weer een bruisend centrum worden. Alle activiteiten worden gecentreerd op de Kluphoeve, de activiteiten die we voor Gemiva deden in Nieuwerkerk en Stolwijk worden stopgezet of worden wellicht weer overgenomen door Gemiva, de activiteiten in Waddinxveen komen naar de Bloemendaalseweg. Jolanda is sinds 1 januari 2019 directeur van de Klup. Daarvoor was zij eind jaren 70 vrijwilligster bij De Klup. “We hebben de ouders van de deelnemers en direct betrokkenen op de hoogte gesteld. Gelukkig krijgen we heel veel lieve reacties en er worden al acties opgestart van taarten tot koekjes bakken. We hebben goed contact met de wethouders, maar verder moeten we het op eigen kracht zien te regelen. De komende tijd gaan we langs alle fondsen en banken. Ik hoop dat het gaat lukken en dat we later dit jaar onze 50e verjaardag met een dubbel feest kunnen vieren.”

De Klup bestaat inmiddels 50 jaar en is diep geworteld in de samenleving. De Klup heeft een groep van zo’n 200 vrijwilligers, die zich vol enthousiasme inzetten bij de vele activiteiten die De Klup organiseert.

Het accent binnen De Klup ligt meer dan ooit op de persoonlijke aandacht voor de deelnemers. “Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) is een groeiende groep, die tussen wal en schip dreigt te raken. Velen wonen begeleid zelfstandig of in een woongroep. Deze mensen kunnen zichzelf prima redden, maar hebben ook behoefte aan een veilige plek waar ze terecht kunnen met kleine vragen, zoals financiën of bij het invullen van formulieren. Die veilige plek en persoonlijke aandacht krijgen ze bij De Klup. Maar dat betekent dat De Klup in een ander daglicht komt te staan en meer is dan een vrijetijdscentrum.

Crowdfundingsaktie

Er is een reddingsplan in voorbereiding voor de zolder. “Als er meer activiteiten naar de Kluphoeve gaan plaatsvinden, verhuizen de kinderen van de naschoolse opvang naar zolder,” vertelt Jolanda. “Deze zolder staat grotendeels leeg, maar moet wel volledig geïsoleerd worden. Er moeten toiletgroepen komen en de ruimte moet worden ingericht als een gezellige speelzolder voor de naschoolse opvang.
Er is hiervoor een crowdfundingsactie in voorbereiding. Het streefbedrag is 50.000 euro. Naar verwachting gaat de crowdfundingsactie eind deze week van start.

Hou de website van deze krant in de gaten wanneer de crowdfundingsactie van start gaat en doneer. Ieder bedrag, hoe klein ook wordt zeer gewaardeerd.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden


 

Meeste reacties