Blauwe zone Korte Akkeren aangepast


Foto:

Blauwe zone Korte Akkeren aangepast

  Nieuwsflits

Gouda - 16 parkeerplekken verdwijnen uit de blauwe zone in Korte Akkeren en de partijtijden worden aangepast. Dit is de uitkomst van de evaluatie van het gebruik van de parkeerschijf, nadat in 2015 de eerste blauwe zone in Gouda werd ingevoerd ten behoeve van de Plus Supermarkt aan de Constantijn Huygensstraat.

Door Marianka Peters

Vanuit de wijk zijn klachten ontvangen dat sinds de invoering van de blauwe zone de parkeerdruk is toegenomen, omdat bewoners gedurende de tijden van deze parkeerschijfzone niet lang kunnen parkeren. De gemeente heeft met de PLUSmarkt een contract voor minimaal 50 parkeerplaatsen in de C.Huygensstraat, Herenstraat en omgeving. “Er heeft een parkeertelling plaatsgevonden, waaruit blijkt dat in de drukste winkeltijden de maximale bezetting van de blauwe zone 35 parkeerplaatsen op 53 plaatsen (=66%) is,” stelt wethouder Michiel Bunnik. “De PLUS wil zoveel mogelijk parkeerruimte bieden voor winkelend publiek en blauwe zone in stand houden. Buurt Bestuurt wil liever meer parkeerplaatsen uit de blauwe zone halen zodat bewoners hier kunnen parkeren.”

Er is een compromis bereikt over de volgende maatregelen:

*Het aanpassen van de omvang van de blauwe zone van 53 naar 48 parkeerplaatsen
*Het opheffen 11 van de 20 parkeerplaatsen in de blauwe zone Herenstraat en
*toevoegen 6 parkeerplaatsen aan de Constantijn Huygensstraat bij het restaurant.

Voorts worden de tijden van de blauwe zone aangepast; van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 20.00 uur en op zondag van 11.00 tot 17.00 uur mag uitsluitend worden geparkeerd met een parkeerschijf voor een maximale duur van 2 uur. Voor het deel aan de Herenstraat is op zondag geen parkeerschijf nodig.

De aanpassing van de tijden bevordert het medegebruik van de parkeerplaatsen in de blauwe zone door de bewoners en verlaagt ook de parkeerdruk. De maatregelen hebben een beperkte invloed op de parkeerdruk in de wijk. “Volgend jaar vindt er een grootschalige herinrichting plaats van de wijk Korte Akkeren en wordt een deel van de snelfietsroute Gouda-Rotterdam gerealiseerd,” aldus Bunnik. “Dit vormt een goede aanleiding om met de buurt in gesprek te gaan over het behoud van de parkeerplaatsen en de mogelijke invoering van parkeerregulering (ook conform het Parkeerplan Gouda 2020).”

Goudse Post
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden