Afvalbeleid weer ter discussie


Foto:

Afvalbeleid weer ter discussie

  Nieuwsflits

De fracties van CDA Gouda, Gouda’s 50+ partij en Gemeente Belangen Gouda willen af van het huidige afvalbeleid en roepen het college op te overwegen over te stappen van voorscheiding van afval naar nascheiding.

Door Marianka Peters

Gouda - Deze week maakte de gemeente Utrecht, en eerder al de gemeente Leiden, bekend te stoppen met het laten voorscheiden van afval door inwoners. De reden daarvoor is dat nascheiding tegenwoordig effectiever en goedkoper is door nieuwe technologie.

De aankondiging van de gemeente Utrecht om inwoners niet langer te vragen PMD-afval zelf te scheiden, is voor de drie Goudse partijen reden bij het college aan de bel te trekken om ook in Gouda in te zetten op een systeem, dat bewezen beter en goedkoper is. Een extra voordeel van nascheiding van het PMD-afval bij de afvalcentrale is, dat inwoners niet langer het hoofd hoeven te breken of iets nu bij het PMD-afval moet of toch bij het restafval. Ook hoeven kleine huishoudens dan niet langer een hele rij met afvalemmers in de keuken of woonkamer een plek te geven. Bovendien leidt het huidige systeem tot veel irritatie over te vroeg aangeboden of rondslingerend PMD-afval.

 Deskundigen zijn het er inmiddels over eens dat machines het afval beter kunnen scheiden dan mensen. Dat bleek vorig jaar september al in de uitzending van NieuwLicht. Het enige voordeel van voorscheiden zou zijn dat mensen zich dan meer bewust worden van het afval dat geproduceerd wordt. Voor de fracties van CDA Gouda, Gouda’s 50+ partij en Gemeente Belangen Gouda is het echter onzin om dit te willen bereiken met een ineffectief systeem van voorscheiding van afval. Beter is het om het afvalprobleem aan te pakken bij de echte bron, de producenten. Want minder afval begint met een andere productie; en daar heeft de Gouwenaar geen invloed op.

De drie Goudse partijen hebben daarom een aantal vragen gesteld aan het college van B en W. Daarin vragen de partijen de mening van het college over de invoering van nascheiding in Gouda. Ook roepen de partijen het college op via de VNG aan te dringen versneld over te gaan op technieken in de volledige afvalketen om afval te gebruiken als grondstof.

Goudse Post
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden