<p>Pieter Verhoeve ontvangt het eerste exemplaar van Wout Troost</p>

Pieter Verhoeve ontvangt het eerste exemplaar van Wout Troost

(Foto: Marianka Peters)

Goudse Poorter doet een boekje open

  •   keer gelezen   Historie

GOUDA • Afgelopen maandag vond bij boekhandet Verkaaik de presetatie plaats van een bijzonder boek, Hiëronymus van Beverningk in het rampjaar 1672. 


Wout Troost, een Goudse Poorter die over een Goudse Poorter schrijft,” zegt burgemeester Verhoeve in het voorwoord van het boek. Klem tussen Johan de Witt en Willem III. Zo kan men de positie van de Goudse regent en diplomaat Hiëronymus van Beverningk in 1672 het beste kenschetsen. Aanvankelijk steunt hij het bewind van raadspensionaris De Witt, maar geleidelijk verandert hij van gedachten en ziet hij voor prins Willem III wel een toekomst weggelegd in de Republiek.
Toen die Republiek in 1672 werd aangevallen door de Engelsen, Fransen en de bisschoppen van Münster en Keulen - het Rampjaar -, streed Beverningk aan de zijde van Willem III. Na de moord op de gebroeders De Witt door Oranjegezinden vreesde hij voor zijn leven. Maar Willem III, inmiddels stadhouder, zorgde ervoor dat zijn politieke vrienden geen wraak namen.
Zo kon Van Beverningk zijn diplomatieke carrière weer oppakken.
Dit boek is een opmaat naar de activiteiten ter herdenking van 350 jaar Rampjaar, in 2022. In 2023 verschijnen bij Walburg Pers meerdere titels die passen in die thematiek, onder meer: Moordbranders in de Republiek door Anne Doedens en Liek Mulder.
Op de omslag van het boek wordt Hiëronymus van Beverningk, de Goudse Poorter, geflankeerd door Johan de Witt en Willem de Derde. Zij hebben in 1672 heel veel met elkaar te maken gehad. “Hiëronymus van Beverningk was een goudse regent met een enorme staat van dienst.
Hij was jurist, schepen en burgemeester van zijn geboortestad. De begaafde diplomaat bracht het in 1654 tot thesaurier-generaal van de Republiek der Zeven Nederlanden, een soort minister van financiën. Hij maakte deel uit van de politieke elite van de Nederlanden in de tijd dat ons land een van de machtigste landen ter wereld was.”

Marianka Peters

Marianka Peters
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier