Coalitie trekt knip voor ‘leuke dingen’

  •   keer gelezen   Financieel

GOUDA – Verlaging van de afvalstoffenheffing, één miljoen euro voor  de intieme vaarroute door de stad, 1,2 miljoen euro als impuls voor groenvoorzieningen en 200.000 euro voor de 750e verjaardag van Gouda volgend jaar.


De Goudse coalitiepartijen D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks trekken de knip voor ‘leuke dingen’ voor de Gouwenaars. Het totale pakket, dat door de partijen aan de raad wordt voorgesteld, wordt vanmiddag ingediend als amendement op de begroting die vandaag wordt vastgesteld. 

In 2020 moest het college van B en W noodgedwongen maatregelen treffen en miljoenen bezuinigen om de begroting op orde te brengen. Die was in Gouda net als in veel andere gemeenten onder druk komen te staan door de oplopende kosten van de jeugdzorg en de toen nog onvoorspelbare corona-effecten. Door een gedegen begrotingsbeleid en extra gelden van het Rijk is de situatie fors verbeterd. De coalitiepartijen vinden het daardoor wenselijk de eerdere ingrepen te compenseren door de lasten voor de inwoners te verlichten en met extra plannen voor 2022 te investeren in Gouda.

Ondanks de coronacrisis staat Gouda er goed voor. En doordat de claim op het Rijk ook nog eens deels gehonoreerd is, is de financiële situatie nu zelfs rooskleurig te noemen. Als de positieve effecten van de laatste cijfers van het Rijk worden verwerkt in de begroting die het Goudse college heeft opgesteld, dan ontstaat er ruimte om te investeren, waar die enkele maanden geleden nog niet in zicht was.

Het pakket maatregelen dat de partijen voorstellen, is heel divers. Het zorgt enerzijds voor een stevige impuls in de groenvoorziening in parken en wijken en anderzijds voor lastenverlichting. Ook wordt er een impuls gegeven aan waterrecreatie en wordt de zo noodzakelijke woningbouw versneld en wordt geïnvesteerd in wijkontwikkeling. Verder wordt er extra geld uitgetrokken voor veiligheid en worden in de stad, voordat de festiviteiten voor Gouda 750 beginnen, de nodige maatregelen getroffen.

Vandaag debatteert de gemeenteraad over de begroting.

Marianka Peters
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten