Column Steeds Groen

  Column

Door Marion Lijmbach

Gouda - Laatst las ik een artikel over ‘sorry’ zeggen. Dat is voor veel mensen nog best moeilijk. Ze geven de ander de schuld of verzinnen een leugentje. Het komt vooral in de politiek veel voor. Ik moest aan dat artikel denken toen ik las dat de gemeente, bij monde van wethouder Niezen, bezorgd is over de teruggang van het openbaar groen in Gouda.

Uit de evaluatie van het Groenstructuurplan 2007-2015 blijkt namelijk dat er nu minder openbaar groen is in Gouda dan bij aanvang van het plan.

De belangrijksten doelstelling in het Groenstructuurplan - de totale groenoppervlakte blijft minimaal gelijk – is niet gehaald. En Gouda is al niet royaal bedeeld met openbaar groen. We bungelen onderaan het lijstje met het aantal m2 groen per inwoner.

En hier is B en W dus bezorgd over. Bezorgd? Dat begrijp ik niet. Je moet niet bezorgd zijn om het niet behalen van je doelstellingen, daar moet je een beetje boos om zijn. Op jezelf dan hè. Of teleurgesteld. In jezelf. Als je bezorgd ben neem je afstand van het niet bereikte resultaat. Dat het niet aan jou lag maar aan …vul maar in. En zo is het toch echt niet, in dit geval.

De evaluatienota vermeldt een aantal oorzaken van de teruggang van openbaar groen. Zo zijn er locaties waar openbaar groen niet langer openbaar is, bijv. na verkoop aan burgers van zogeheten snippergroen of na de sluiting van een trapveldje. Of er zijn waterpartijen aangelegd ten koste van groen. Of is er bij renovatie van gebouwen en herinrichting van terreinen openbaar groen gesneuveld.

Tja, het lijkt er sterk op dat de gemeente zelf de teruggang heeft veroorzaakt of er op zijn minst van wist. Wat mij ergert is dat de boodschap is verpakt in een verhullende nota, waarin woorden als ‘verdwijnen’ en ‘opheffen’ van openbaar groen zorgvuldig worden vermeden. Hiervoor in de plaats wordt het begrip ‘verschuivingen’ gebruikt. En lijkt openbaar groen als vanzelf te verdwijnen, want er is sprake van een ‘afname’ dan wel ‘vermindering’. En dan krijg je zinnen als: ‘Deze afname kan gedeeltelijk door enkele grotere verschuivingen worden verklaard’. Ja, ja.

De waarheid is dat het behoud en de verbetering van openbaar groen de afgelopen jaren niet hoog op de gemeentelijke agenda hebben gestaan. Sterker nog, dat het herhaaldelijk onderwerp is geweest van bezuinigingen. Ondanks dat uit de stadspeiling uit 2015 blijkt dat openbaar groen door de inwoners van Gouda bijzonder wordt gewaardeerd. Ondanks het feit dat bekend is dat groen in de stad belangrijk is omdat het zorgt voor afvoer van regenwater, voor verkoeling en voor de opvang van CO2. En ondanks dat de gemeente zegt naar een gezonde stad te streven en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan.

Het uiten van bezorgdheid past hier niet. Daarmee schiet niemand iets op. Ook niet met een ‘sorry’ overigens, hoewel dit wel eerlijker zou zijn richting de inwoners van Gouda. Nee, hier past maar een goede reactie: geen woorden maar daden.

Goudse Post
Meer berichten