column

Column FF Tussendoor

  Column

Het landelijk gemiddelde

Door Marianka Peters

De verwachtingen zijn hoog gespannen en in het stroopwafelhuis gieren de zenuwen al door de keel van onze wethouder. Nog een paar weken en dan gaat het nieuwe afval scheiden van start. Zou het nieuwe afvalbeleid net zo uitpakken als door al die knappe koppen is uitgedokterd? Op papier staat het allemaal heel mooi en zolang iedereen zich hier braaf aan houdt, wordt het een makkie.

Maar in de praktijk kan het wel eens heel anders gaan. Want zo braaf en volgzaam is de gemiddelde Gouwenaar niet. Die zal altijd wel een creatieve manier vinden om onder de kosten van een container of vuilniszak uit te komen. In gedachten zie ik 's avonds al mensen met vuilniszakken door de wijk sjouwen op zoek naar een container waar nog wel een zakkie in past. In het ergste geval wordt het gewoon ergens gedumpt. Het is naïef om te denken dat dit niet zal gebeuren, want het gebeurt nu ook al. Regelmatig zie je vuilniszakken liggen naast afvalbakken en verzamelcontainers.

Maar de gemeente is natuurlijk ook niet van gisteren en heeft hier goed over nagedacht. Burgerlijke ongehoorzaamheid wordt afgestraft, want we halen gewoon de afvalbakken uit het openbare gebied weg. Probleem opgelost! Bovendien, zo is de redenering, heeft Gouda ten opzichte van het landelijk gemiddelde, toch teveel afvalbakken in het openbaar gebied.

Maarre, die 75 extra afvalbakken waren jaren geleden toch op verzoek van de Gouwenaars geplaatst in het kader van de opruimplicht voor hondendrollen en om zwerfafval te voorkomen? Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie!


Als een 'landelijk gemiddelde' leidend is voor Gouds beleid, dan heb ik er nog wel een paar. Denk eens aan het aantal speelplekken, sporthallen en zwemwater. 72.000 zielen moeten het slechts met één zwembad doen en dat is ver onder het landelijk gemiddelde en sportverenigingen moeten naar buurgemeenten uitwijken omdat er geen plek is in hun eigen stad. Maar voor hen geldt het landelijk gemiddelde blijkbaar niet. Het credo ´landelijke gemiddelde´ wordt dus alleen gebruikt als het zo uitkomt.

Goudse Post
Meer berichten