column

FF Tussendoor - Zendmachtiging

  Column

Ik verbreek het stilzwijgen rondom de zendmachtiging van de lokale publieke omroep. Het moet maar eens gezegd worden. Woensdagavond bespreekt de Goudse raad welke omroep de licentie voor de komende vijf jaar gegund wordt, de onlangs nieuw opgerichte Goudse omroep of RTV Gouwestad, die de licentie decennia al in bezit heeft. Een poging om beide omroepen te laten fuseren liep uit op een grote teleurstelling, waarbij de bijna honderd vrijwilligers werden weggezet als een stelletje bejaarden. Dit werd nog eens versterkt door het verslag van de mediator, dat volgens ingewijden verre van objectief blijkt te zijn. Dat is denk ik ook de reden dat dit verslag niet openbaar wordt gemaakt. In ieder geval wordt de schuld van het mislukken van de fusie  in de schoenen van Gouwestad geschoven. Dan sta je dus direct op 0-1 achterstand.

Voor de gemeente was het makkelijker geweest als de fusie tussen beide omroepen wel zou zijn geslaagd. Dan hoefde de gemeente niet te kiezen. Zet je honderd vrijwilligers op straat en kies je voor de nieuwkomer, wiens toekomstplannen grotendeels nog uit gebakken lucht bestaan of kies je voor de continuïteit voor de lange termijn, ook al mag het best wel wat vlotter en moderner.

Om de keuze makkelijk te maken werd een pakket eisen opgesteld, waaraan beide omroepen moeten voldoen. Onmogelijk natuurlijk, omdat het appels met peren vergelijken is. Zo moest Gouwestad de resultaten van een kijk- en luisteronderzoek overleggen, maar de nieuwe omroep hoeft dit niet, omdat deze nog niet heeft uitgezonden. Datzelfde geldt voor een overzicht van alle programma-onderdelen. Er is nog geen uitzending van de nieuwe omroep geweest, dus hoeft niet aan deze eis te worden voldaan.

Het heeft er alle schijn van dat het Gouwestad extra moeilijk wordt gemaakt. De meningen binnen de raad zijn verdeeld. Dus gooit de nieuwe omroep in hun eigen clubblad de joker in het spel om de gunfactor naar zich toe te trekken. En oh, wat vind ik die onder de gordel. Een beetje slimme politicus prikt hier hopelijk dwars doorheen. Binnen de nieuwe omroep krijgt Gouwestad een plekje. Wel op een apart ouderenkanaal met aangepaste programma's en muziek. In ruil daarvoor krijgt de nieuwe omroep een volledig ingerichte televisiestudio en apparatuur ter beschikking. De bejaarden van Gouwestad mogen in een hoekje dus blijven hobbyen maar wel volgens andermans wetten. Dit is ronduit stigmatiserend en bijna discriminerend wat mij betreft.

Het is toch een prachtige handreiking hoor ik je zeggen. Naïef zeg ik dan.. Denk je nu echt dat de mensen van Gouwestad overstappen naar de nieuwe omroep, waarvan de eigenaar ooit als programmamaker bij Gouwestad een kijkje in de keuken kreeg en de kneepjes van het vak leerde, om met al die kennis en een hoop stennis voor zichzelf te beginnen? Geloof mij nou, ze vreten nog liever hun microfoon op. dan zichzelf te verloochenen.

Iedereen fluistert het, dus laten we het nu maar klip en klaar uitspreken. Het hele gedoe rond de zendmachtiging draait toch alleen maar om die 50.000 euro, die de lokale omroep jaarlijks ontvangt van de overheid. Niets meer en niets minder. Dat is serieus geld, dat een publieke omroep nodig heeft om te kunnen functioneren.

Toch heeft dit hele gedoe ook iets goeds gebracht. Het heeft Gouwestad, dat jarenlang in de geest van haar oprichter Fer Groeneveld functioneerde, wakker geschud. Er zijn nieuwe formats voor tal van programma-onderdelen en nieuwe programma's ontwikkeld. Even voor de goede orde, ik heb zelf geen enkel belang bij Gouwestad. Ik ben slechts één van die honderd bijna bejaarden, die Gouwestad een warm hart toedraagt. Dit gezegd hebbende, is nu de raad aan zet, dus fingers crossed.

Marianka Peters

Goudse Post
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden