Column FF Tussendoor

  Column

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is een belangrijk speerpunt binnen het actieprogramma van ons college. Wethouders laten geen moment voorbij gaan om Gouwenaars te enthousiasmeren om zelf met ideeën te komen om de stad leuker en gezelliger te maken. Daarmee kun je mooie sier maken, maar het is natuurlijk gewoon een verkapte bezuiniging. Dat snapt toch iedereen. Hoe reeël is het dat ideeën van de 'gewone' burger ook uitgevoerd gaan worden? Het groenonderhoud in de Raambuurt krijgt na een eerste stimulans geen cent meer. Ook een bijdrage uit de GoudApot kan de buurt wel vergeten. Reden: omdat het niet vernieuwend genoeg was. Tja, dan zakt de moed je in de schoenen en denk je de volgende keer 'zoek het lekker zelf uit'. Niet echt motiverend.


Burgerinitiatieven zijn welkom bij de gemeente, zolang het maar geen geld kost. Kijk naar het Singelpark. Toegegeven, ik had de nodige kritiek omdat de eerste plannen wel erg door alle roeien en ruiten gingen. Maar als ik kijk naar de Sint Mariewal, moet ik eerlijk zeggen: petje af! Maar nu niet doorslaan in je groenambitie en alle parkeerplaatsen beplanten! Onze groene wethouder hielp zaterdag een handje mee met de plantjes, maar meebetalen ho maar. Had ze dat zaterdag verteld, dan was ze zeker in de Turfsingel beland. Wat wil je nou met een vergroeningsplan voor de stad als je er geen cent voor uittrekt. Al die Gouwenaars, die vrijwillig de handen uit de mouwen steken, zijn toch geen Gekke Henkie?


Overigens vind ik het verlichtingsplan voor het Kleiwegplein briljant bedacht. Maar ook nu ben ik bang dat het plan een stille dood sterft omdat er geen geld voor is. Dat hebben we te vaak gehoord de laatste jaren. Maar met een positief saldo van 13 miljoen euro in de pocket is dat een regelrechte dooddoener. Wat mij betreft wordt dit burgerinitiatief zonder morren omarmd en uitgevoerd. Een mooie opsteker in aanloop naar Gouda 750! Eerlijk gezegd vrees ik dat we eerst weer aan de lantaarnpalen gaan schudden om te kijken of ze wel echt aan vervanging toe zijn. Niet lachen, is een paar jaar geleden écht gebeurd. Misschien wordt het tijd dat we ons college eens wakker schudden.

Goudse Post
Meer berichten