GOUDasfalt is een blijvertje


Wethouder Thierry van Vugt maakt aanstalten om het erfpachtcontract te ondertekenen. Daarna volgt wethouder Rogier Tetteroo. Foto: Marianka Peters
Wethouder Thierry van Vugt maakt aanstalten om het erfpachtcontract te ondertekenen. Daarna volgt wethouder Rogier Tetteroo. Foto: Marianka Peters (Foto: )

GOUDasfalt is een blijvertje

Stichting GOUDasfalt en de gemeente Gouda hebben vandaag een erfpachtovereenkomst met elkaar gesloten voor het voormalige Koudasfalt-terrein aan de Gouderaksedijk. De erfpachtovereenkomst is voor onbepaalde tijd en vervangt de huurovereenkomst die een beperkte termijn had, waardoor GOUDasfalt zich niet verder kon ontwikkelen.

Herman Ruiter, voorzitter van Stichting GOUDasfalt, is erg blij met de ondertekening van de overeenkomst. “GOUDasfalt heeft als doel om blijvend een levendige aanvulling te zijn op onze mooie stad Gouda. We zijn in 2016 begonnen met een huurovereenkomst met de gemeente voor vier jaar. We zijn erg blij dat de gemeente nu met het aangaan van deze erfpachtovereenkomst, haar vertrouwen uitspreekt in de toekomst van GOUDasfalt. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkelmogelijkheden van deze nu al prachtige plek.”

"Burgerinitiatief GOUDasfalt is sinds 2016 aan het pionieren geweest bij het terrein aan de Gouderaksedijk”, zegt Wethouder Thierry van Vugt. “Het terrein biedt vele mogelijkheden en veel Gouwenaars weten GOUDasfalt inmiddels te vinden. Voor een bezoek aan het stadsstrand, diverse maatschappelijke activiteiten of kleine ondernemingen of voor een van de vele evenementen die er plaatsvinden op het terrein. Het afsluiten van een erfpachtovereenkomst is een logische stap na de afronding van het kaderstellend ambitiedocument voor het terrein eerder dit jaar.

De erfpachtovereenkomst stelt GOUDasfalt in de gelegenheid om voor langere tijd over het terrein te kunnen beschikken. Op deze manier is het voor GOUDasfalt ook eenvoudiger om nieuwe samenwerkingsrelaties aan te gaan en partijen voor langere tijd aan zich te binden. Het college wenst de stichting veel succes met de verdere doorontwikkeling.”

In 2016 kocht de gemeente Gouda het voormalige terrein van de Koudasfaltcentrale aan. Sindsdien wordt het terrein van 29.000 m2 verhuurd aan burgerinitiatief GOUDasfalt met de mogelijkheid het terrein verder te ontwikkelen tot een broedplaats voor ondernemerschap, ambacht, creativiteit, recreatie, horeca, verblijf en/of (tijdelijk) wonen. Kortom een ‘levendige stadsoever’. Om de plannen voor het terrein te kunnen voortzetten, uitbouwen en optimaliseren is het voor de Stichting GOUDasfalt essentieel om voor langere tijd over het terrein te kunnen beschikken. Op die manier is het mogelijk langjarige afspraken te maken met huurders en gebruikers. Door het afsluiten van een erfpachtovereenkomst tussen de gemeente Gouda en de Stichting GOUDasfalt is langdurig gebruik gegarandeerd.

GOUDasfalt is een terrein vol activiteit. Yoga, Gymboxx, straatbieb, warmoezerij, bier, typemachines, stoere tafels, houtkunst, lokaal eten,
stadsstrand, VUIGmakers en laser gamen, het is allemaal te vinden op GOUDasfalt. Meer info: www.goudasfalt.nl

Goudse Post
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden