Molens krijgen in elk geval nog twee jaar subsidie

regio - Goed nieuws voor de 225 molens in Zuid-Holland. De subsidieregeling molens Zuid-Holland is verlengd tot 1 juli 2023. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben hier afgelopen week toe besloten. Moleneigenaren kunnen de komende jaren weer subsidie aanvragen voor regulier en groot onderhoud, evenals voor de draaipremies. Voor groot onderhoud is in de komende vier jaar jaarlijks € 500.000 beschikbaar. In het afgelopen jaar zijn er subsidies voor groot onderhoud verstrekt aan een aantal molens, onder meer in Kinderdijk, Woerdense Verlaat, Streefkerk en Hazerswoude-Dorp. Het gehanteerde subsidiepercentage is verhoogd tot 60% De uitvoeringstermijn van de gesubsidieerde werkzaamheden is verlengd naar twee jaar.

Draaipremies

Ten aanzien van de subsidie voor regulier onderhoud en de draaipremies verandert er niets. Bijna alle Zuid-Hollandse moleneigenaren vragen subsidie aan voor regulier onderhoud aan hun molenbezit. De draaipremie werkt als een goede stimulans voor vrijwillige molenaars om hun molen zoveel mogelijk te laten draaien. Dit is essentieel voor de instandhouding van de molen. Bovendien verlevendigen de draaiende molens het landschap in Zuid-Holland op bijzondere wijze.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden


 

Meeste reacties