Pauzelandschap Bolwerk verkocht!

Door Marianka Peters

Gouda - De Holland Property Group (HPG) heeft het braakliggende terrein aan het Bolwerk verkocht aan Panthea Beheer. De exacte invulling van het gebied is nog niet bekend, maar mogelijk komen hier zorgwoningen voor senioren.

Bij de grondoverdracht van HPG aan Panthea Beheer was IDBB Vastgoed nauw betrokken. Dit bedrijf richt zich vooral op woonomgevingen voor (toekomstige) senioren. Hiervoor ontwikkelt het bedrijf gebouw- en exploitatieconcepten voor mensen met een lichte of zwaardere zorgvraag. "Nu er een nieuwe eigenaar is zal het college hiermee zo snel mogelijk in overleg treden over de gewenste ontwikkeling van de Potterspoort. Daarbij geldt dat sprake is van een onherroepelijk bestemmingsplan en een onherroepelijke omgevingsvergunning," stelt het college in een memo richting de raad. "In dit gesprek zal het college vragen naar de plannen van de nieuwe eigenaar ter zake het vergunde bouwwerk. Uiteraard zullen wij van de gelegenheid gebruik maken om ook het plan "Mooi Bolwerk" onder de aandacht te brengen van de nieuwe eigenaar. Aandachtspunt voor deze bespreking zal in ieder geval zijn de planning die de nieuwe eigenaar denkt te doorlopen met realisatie van het bouwwerk.

intrekken vergunning

Door de verkoop van het Bolwerk heeft de gemeente nu de mogelijkheid de verleende vergunning van acht jaar geleden in te trekken. "Het intrekken van een vergunning kan niet zomaar. Aan een vergunning kunnen immers rechten worden ontleend. Voor intrekking dienen dan ook goede gronden aangevoerd te worden. De vergunninghouder dient de gelegenheid te worden geven op een voornemen tot intrekking te reageren. Als de vergunninghouder aangeeft het plan alsnog te willen realiseren, moet er een redelijke termijn worden gegeven om het werk alsnog op te starten." Het college verwacht overigens dat dit niet op korte termijn gaat gebeuren.

Stichting Mooi Bolwerk, die afgelopen vrijdag nog haar alternatieve plannen presenteerde, is inmiddels op de hoogte gesteld. "We hebben een positief en opbouwend gesprek gehad. We laten de inhoudelijke berichtgeving over de ontwikkeling graag over aan de nieuwe eigenaar, die dit binnenkort bekend zal maken. Maar, er is beweging!" laat Mooi Bolwerk weten.

Wildparkeren Bolwerk

De laatste weken wordt er, met name op zondag, illegaal geparkeerd op de Potterspoort. Dit tot grote ergernis van omwonenden. Het college is voornemens dit op korte termijn onmogelijk te maken door het plaatsen van paaltjes of blokken.

Goudse Post
Meer berichten