De milieurapporteurs waren de oren en ogen in wijk Gouda Oost. Mede door gebrek aan opvolging is de groep afgelopen week opgeheven. Foto: Jan van den Berg
De milieurapporteurs waren de oren en ogen in wijk Gouda Oost. Mede door gebrek aan opvolging is de groep afgelopen week opgeheven. Foto: Jan van den Berg (Foto: )

Milieurapporteurs na 30 jaar opgeheven

Van de redactie

Gouda - In verband met de terugloop van het aantal rapporteurs door verhuizingen, de vergrijzing en gebrek aan opvolging is besloten om de Milieurapporteurs in de wijk Gouda Oost op te heffen. Afgelopen week bedankte wethouder Hilde Niezen de vrijwilligers voor hun bijdrage.

De actieve Oosterweibewoner wijlen Melchior Verstegen heeft in 1991 het Wijkteam Oost opgericht. Daarnaast heeft hij ook een aparte groepje bewoners benaderd om Milieurapporteur te worden. "Deze bewoners waren de oren en ogen in de wijk,"vertelt Piet Streng. "Zij inspecteerden een buurtje nabij hun woning en letten daarbij met name op zwerfvuil, losliggende tegels, kuilen in de weg, overhangend groen, illegale dumpingen, defecte lantaarnpalen enzovoort." Men liep een rondje in en om hun straat en gaven misstanden door aan coördinator Melchior Verstegen. Hij had een speciaal formulier opgemaakt dat werd ingevuld door de Milieurapporteurs. "Melchior nam op zijn beurt contact op met de gemeente met het verzoek om reparaties te verrichten of andere maatregelen te nemen." Eenmaal per maand of zes weken kwam de groep bij elkaar in Buurthuis 't Wiel aan de De Kortestraat om de formulieren en de constateringen te bespreken. De deelnemers gaven hun buurtje ook een cijfer. In de loop der jaren ging het gemiddelde cijfer omhoog van een magere 4 tot een dikke 7. Het werk van de rapporteurs had dus succes en de verloedering van de wijk in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw was voor een deel tegengegaan. De Milieurapporteurs werden een begrip binnen de wijk maar ook binnen de gemeente. Zozeer zelfs dat de toenmalige wethouders Els Scholten en Jaap Warners in 1994 de Milieurapporteurs officieel installeerden tijdens een bijeenkomst in het Stadhuis. Later konden de deelnemende rapporteurs zelf hun meldingen doorgeven aan de gemeente, welke met voorrang werden behandeld. Dit was de afspraak tussen de wethouders en de groep vrijwilligers, zodat zij zich serieus genomen voelden en er waardering was voor het werk. Het instituut werd steeds belangrijker en gezien als ondersteuning van werk van de gemeente in het openbaar gebied. Door oplettendheid en meldingen kon de dienst Wijkbeheer snel reageren. Na bijna 30 jaar gaat de groep Milieurapporteurs stoppen. Door verhuizingen, vergrijzing, veranderende wijk en gebrek aan opvolging is het niet haalbaar om het begrip Milieurapporteurs in stand te houden. Tijdens een bijeenkomst werd de groep bedankt voor hun inzet.

Goudse Post
Meer berichten