Khalid Boutachekourt in de Turfmarktkerk toen er nog grote plannen voor herbestemming waren. Foto: Marianka Peters
Khalid Boutachekourt in de Turfmarktkerk toen er nog grote plannen voor herbestemming waren. Foto: Marianka Peters (Foto: )

Dossier Turfmarktkerk - 'Zo wil ik mijn leven niet invullen'

Door Marianka Peters

Gouda - Khalid Boutachekourt, eigenaar van de Turfmarktkerk, heeft een paar heftige jaren achter de rug. De sloop en bestuursdwang van de kerk houdt hem dag en nacht bezig. Hoewel hij nog altijd strijdlustig is, omdat hij voelt dat zijn rechtsgevoel tot diep in zijn vezels is geschonden, wil hij niets liever dan een oplossing voor het conflict met de gemeente en de strijdbijl begraven.

Het hele dossier Turfmarktkerk verdient absoluut geen schoonheidsprijs en eist zo langzamerhand zijn tol. Vooral op privégebied. "Het blijft vechten als David tegen Goliath," zegt Khalid in een openhartig gesprek aan de vooravond van het nieuwe jaar. "Mijn rechtsgevoel is erg geschonden en ik kan natuurlijk tot het einde blijven vechten, maar zo wil ik mijn leven niet invullen. Ik realiseer me nu dat de hele affaire Turfmarktkerk een grote impact heeft gehad op mijn relatie en gezin. Je raakt verstrikt in een spiraal van negatieve energie. Ook wil ik niet dat de jeugd van mijn drie kinderen wordt ingevuld door het dossier kerk, kerk en nog eens kerk. Dat gun ik mijn omgeving en mijzelf niet."

Om uit de impasse te geraken heeft Khalid in een brief aan het college een handreiking gedaan. "Tegen de bestuursdwang loopt er nog een bezwaar bij de rechtbank. Voordat de rechter uitspraak doet, zijn we een paar jaar verder. Daartegen kan weer beroep worden aangetekend. Kortom, dit wordt nog een juridisch traject van jaren en dan kun je je afvragen of het dat allemaal waard is."
Inmiddels ligt de beschikking van bijna 448.000 euro excl. BTW al bij de kerkeigenaar op de mat. De feitelijke invordering van dit bedrag begint zes weken na de uitspraak van de rechtbank in het lopende beroep tegen het bestuursdwangbesluit. Daartegenover bestaat de mogelijkheid dat Khalid een claim voor planschade kan indienen. En zo loopt het 'gevecht' uit op wie de langste adem heeft. "De maatregelen van Gouda hebben niet alleen geresulteerd in een geruïneerde kerk, maar ook in geruïneerde verhoudingen tussen ons, omwonenden en fracties van de gemeenteraad. Vandaar het voorstel om samen met een bemiddelaar aan tafel te gaan zitten en gezamenlijk een oplossing te zoeken," aldus Khalid.


Het college neemt overigens niet zomaar de uitgestoken hand aan en stelt voor dat eerst de wederzijdse advocaten met elkaar in gesprek gaan. "Een en ander laat onverlet dat het college, net als u, blijft bij haar juridische standpunten en het terzake ingezette kostenverhaalstraject voortzet," aldus het college. Khalid is enigszins verbaasd over de eerste reactie van het college. "Waarom weer kosten maken voor advocaten, waarom kunnen we niet zelf rond de tafel gaan met een bemiddelaar. Ik had wel op wat meer daadkracht van dit college gehoopt. Die handreiking is bedoeld zodat ik weer door kan met mijn leven en ook mijn gezin door kan, de buurt weer in harmonie kan leven en de Goudse politiek zich weer kan bezighouden met andere belangrijke zaken. Tegelijkertijd wil ik niet de Don Quichotte worden van de gemeente, vandaar de bemiddelingspoging. Als het college hier niet aan mee wil werken, ga ik door met alle energie die ik heb."

De kerkeigenaar zegt in een situatie te zijn getrokken, die hij helemaal niet wilde. Ditzelfde gevoel leeft ook bij de oppositiepartijen in de Goudse gemeenteraad, die vanaf het moment dat de gemeente door middel van bestuursdwang de regie nam voor de sloop van de kerk, hebben aangedrongen op een raadsenquête. Een raadsenquête, met verhoren onder ede, is volgens de oppositie de enige manier om de kwestie rond de Turfmarktkerk opgehelderd te krijgen. Maar tijdens het raadsdebat over het dossier Turfmarktkerk, eind vorig jaar, bleek voor een raadsenquête geen meerderheid.
Van een raadsdebat was overigens geen sprake omdat de coalitiepartijen niet wilden ingaan op vragen, zolang het dosser onder de rechter is. Hierdoor kwamen de verhoudingen tussen de coalitie en oppositie op scherp te staan.

Het college heeft toegezegd de raad 'te gelegener tijd en op nader te bepalen wijze' te infomeren over de voortgang van het verzoek van de kerkeigenaar voor mediation. Inmiddels is al contact gelegd tussen de wederzijdse advocaten.

Goudse Post
Meer berichten