Gouda start drugsonderzoek

Door Marianka Peters

Gouda - De gemeente Gouda start een grootschalig drugsonderzoek, van drugsaanbod tot drugsnetwerken. In het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 is drugscriminaliteit als prioriteit beschreven. Nader onderzoek is nodig om de aard en omvang van dit probleem vast te stellen.

Om inzicht te krijgen in de problematiek is onderzoeksbureau Bervoets samen met Bureau Beke gevraagd een tweetal onderzoeken uit te voeren. Het eerste onderzoek richt zich op aanbodzijde van de lokale drugsmarkt. De vraag is daarbij welke personen actief zijn als runner of dealer en hoe zij zich tot elkaar verhouden. In 2015 is dit onderzoek onder de naam ''Van Alle Markten thuis'' eerder uitgevoerd in Gouda. De uitkomst was toen dat er negen samenwerkingsverbanden konden worden gereconstrueerd die verantwoordelijk zijn voor de drugshandel. Drie van die netwerken werden geduid als duurzame netwerken met een negatieve invloed op de lokale risicojeugd. Gouda nam destijds geen bijzondere positie in het landelijk netwerk in. Door de Top60 aanpak en de aanpak Ondermijning is deze kennis benut en uitgebreid door politie en gemeente. Nu, vijf jaar later, wordt bekeken welke ontwikkeling er heeft plaatsgevonden per subject en per netwerk. Belangrijke vraag daarbij is hoe de aanwas van jonge jeugd binnen de netwerken plaatsvindt en hoe zij gerekruteerd zijn. Het herhalen van het onderzoek biedt de mogelijkheid om dit goed te vergelijken en is daarmee een grote meerwaarde.

Het tweede onderzoek gaat het om de afnemers van drugs en dan primair gericht op de scholieren op het Voortgezet Onderwijs en het MBO. Er zijn voldoende signalen om een onderzoek naar deze doelgroep te rechtvaardigen. Politie, jongerenwerk en scholen geven aan dat het gebruik van drugs onder jeugdigen toeneemt en dat zij makkelijk aan drugs kunnen komen. Het gaat in dit onderzoek om problematisch gebruik van softdrugs en het gebruik van harddrugs. Drugsgebruik is problematisch wanneer gebruik het functioneren van jongeren op school, werk of thuis beïnvloedt en wanneer men in aanraking komt met justitie.

Beide onderzoeken moeten leiden tot beter inzicht in de problematiek en tot een handelingsperspectief. Daarom zijn beide bureaux ook gevraagd om adviezen en aanbevelingen. Specifiek voor de gemeente wordt ingegaan op de bestuurlijke maatregelen zoals sluiting van panden en de neveneffecten.

Goudse Post
Meer berichten