Logo goudsepost.nl


Versterking IJsseldijk 64 jaar na Watersnoodramp

Gouda - Toeval of niet, maar vandaag, op de kop af 64 jaar na de Watersnoodramp in 1953, waarbij Gouda ternauwernood aan een ramp ontsnapte, werd aan de Veerstal het startsein gegeven voor de dijkversterking aan de Goudse IJsseldijk.

Na een vaartocht over de Hollandsche IJssel, waarbij toelichting werd gegeven op het omvangrijke project, werd op de Veerstal een informatieplaquette onthuld door wethouder Hilde Niezen, directeur-generaal Rijkswaterstaat Jan Hendrik Dronkers en hoogheemraad Marco Kastelein van het hoogheemraadschap van Rijnland.
Door klimaatontwikkelingen blijft de waterstand op zee en in de Hollandsche IJssel stijgen. Daarom wordt de IJsseldijk bij Gouda de komende jaren versterkt. De IJsseldijk is van de Julianasluis tot aan de Waaiersluis één van de primaire waterkeringen in Rijnlands gebied. In 2008 is de dijk afgekeurd na een toetsing. Er is toen gestart met het project Verbetering IJsseldijk Gouda. Het is een project van het Hoogheemraadschap Rijnland, waarbij gemeente, provincie en Rijkswaterstaat nauw betrokken zijn, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Terwijl de voorbereidingen in volle gang waren, ontstonden in 2013 nieuwe inzichten, waardoor het Hoogheemraadschap besloten heeft tot een nieuwe aanpak. Een belangrijk onderdeel van het besluit is dat het tracé is opgeknipt in urgente en minder urgente delen. Zo zijn de maatregelen bij de aan de Hollandsche IJssel gelegen bedrijven zoals Compaxo en Croda minimaal en wordt de IJsseldijk bij Gouda op drie plaatsen versterkt: Sluiseiland, Schielands Hoge Zeedijk en Goejanverwelledijk. Met de dijkverbetering voldoet de dijk weer aan de nieuwe veiligheidsnormen, speelt het hoogheemraadschap van Rijnland in op het veranderende klimaat en is het achterliggend gebied ook in de toekomst beschermt tegen wateroverlast. Het project maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Bij de verbeteringsplannen is rekening gehouden met wensen van de bewoners. Bij het Weidebloemkwartier wordt de oorspronkelijke ronde vorm van de vijver (een wiel) hersteld. Om de binding van de stad met het water te versterken wordt het struinpad langs de buitenzijde van de Goejanverwelledijk opgeknapt en doorgetrokken tot aan de begraafplaats. De dijk wordt ingezaaid met een bloemrijk mengsel. Meer info: www.rijnland.net/ijsseldijkgouda

Marianka Peters
Reageer als eerste
Meer berichten