Foto:

Femke de Roode, nieuwe stadsarcheoloog van Gouda

Door Marianka Peters

Gouda - Femke de Roode wordt per 1 februari 2020 de nieuwe stadsarcheoloog van Gouda. Zij volgt stadsarcheoloog Maarten Groenendijk op, die na 17 jaar besloten heeft een eigen archeologisch adviesbureau op te zetten.

Dat is vanmiddag bekend gemaakt tijdens de opening van de tentoonstelling van de Archeologische Vereniging Golda, ter afsluiting van het 50 jarig jubileum van de vereniging. De tentoonstelling is ingericht in het poortgebouw van Golda Achter de Kerk 11 en eeft betrekking op het Cold Case project Clarissenklooster. Deze tentoonstelling is de komende anderhalf jaar gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van Museum Gouda.

Femke is nu nog stadsarcheoloog bij de afdeling Stadsrealisatie van de gemeente NIjmegen, waar zij de (team)leiding heeft over projecten en programma's op gebied van Archeologie/Bouwhistorie/Monumenten & Erfgoed. "Vanuit het gemeentelijk erfgoedbeleid leg ik verbinding met herinrichting, cultuurtoerisme, veiligheid, duurzaamheid en participatie. Een bijzonder en creatief project/proces was de realisatie van De Bastei Centrum voor Natuur en Cultuurhistorie, waar ik de leiding had over het archeologisch-bouwhistorisch/cultuurhistorisch en geologisch onderzoek. Het bouwproces was complex door de vele archeologische Romeinse en middeleeuwse muurresten," omschrijft zij haar functie.

Binnenkort stelt Femke zich nader voor door middel van een interview in deze krant.

Goudse Post
Meer berichten