De onveilige kruising KW-weg/Goudkade wordt volgend jaar aangepakt. Foto: Marianka Peters
De onveilige kruising KW-weg/Goudkade wordt volgend jaar aangepakt. Foto: Marianka Peters

Aanpak onveilige knelpunten

Door Marianka Peters

Gouda - Veilige oversteekplaatsen aan de Goudse Houtsingel, herinrichting kruispunt KW-weg/Goudkade en het verbeteren van de verkeersveiligheid aan de Ridder van Catsweg-Hugo de Vrieslaan. Begin volgend jaar wordt een begin gemaakt om de meest urgente verkeersknelpunten aan te pakken.

Tijdens de raadsvergadering begin november is de besluitvorming van het Verkeerscirculatieplan (VCP) uitgesteld tot voorjaar 2020. De raad heeft het college van BenW unaniem verzocht de aanpak van urgente, onveilige knelpunten in het verkeer, los te koppelen van het VCP, zodat deze knelpunten versneld aangepakt kunnen worden. De raad heeft tijdens de begrotingsbehandeling ingestemd om een bedrag van 5,8 miljoen euro te reserveren voor verkeersmaatregelen in 2020 en 2021. Door middel van een amendement is geregeld dat dit geld beschikbaar is voor de aanpak van verkeersknelpunten.

Tegelijkertijd gaat het particiatieplan voor de VCP van start.  "We willen het proces nu goed doen," aldus verkeerswethouder Hilde Niezen. "We gaan hiervoor een denktank opzetten, waarin wijkteams, fietsersbond en hulpdiensten zitting hebben. Tegelijkertijd wordt een traject opgezet met ondernemers. Tenslotte moeten beide trajecten bij elkaar komen." Niezen verwacht dat het uiteindelijke plan er anders uit gaat uitzien dan de huidige VCP. Er is een lijst opgesteld van urgente verkeersknelpunten. In de lijst is onderscheid gemaakt in projecten die vanaf 2020 gerealiseerd kunnen worden en projecten die vanaf 2020 voorbereid kunnen worden, waarna de uitvoering in de jaren daarna kan plaatsvinden.

Naast de herinrichting van de KW-weg/Goudkade, de veilige oversteekplaatsen aan de Goudse Houtsingel en verbetering route Ridder van Catsweg/Hugo de Vrieslaan, staan ook de herinrichting Joubertstraat - Zuidelijke Zwarteweg en de Bodegraafsestraatweg op de lijst. Verder gaat komend jaar een onderzoek van start naar de mogelijkheden van een station Gouweknoop en er worden fysieke aanpassingen voor schoolzones uitgevoerd.

Goudse Post
Meer berichten