Gouds Sportakkoord is klaar!

Gouda - Positieve sportcultuur, vaardigheid in bewegen en een duurzame sportinfrastructuur, maar het hoofddoel is zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Dat zijn in grote lijnen de ingrediënten van het Gouds Sportakkoord, dat vanmidddag is ondertekend.

De afgelopen maanden is door de gemeente Gouda, SPORT.GOUDA, sportverenigingen, sport- en andere ondernemers en Goudse organisaties uit het welzijnswerk, de gezondheidszorg en het onderwijs gewerkt aan een lokaal sportakkoord. Het Gouds Sportakkoord is niet iets dat alleen van de gemeente is, maar juist van en voor inwoners die sport en bewegen een warm hart toedragen. Wethouder Michiel Bunnik (Sport) is blij met het Sportakkoord: "Ik ben enorm trots op wat er het afgelopen half jaar is neergezet. Ik hoop echt dat de energie die ik heb zien groeien, omgezet gaat worden in daadkracht en concrete resultaten. Er is een gezamenlijke 'drive' ontstaan in de stad om het belang van sport en bewegen meer te benadrukken en heel veel partijen hebben elkaar daarin gevonden. Het proces wat heeft geleid tot het akkoord toont wat mij betreft de grote verbindende kracht van sport en bewegen. We doen al veel aan sport en bewegen in de stad, maar het kan altijd beter. We verdedigen, maar we gaan ook in de aanval. Wat we gaan doen is zeker niet allemaal nieuw, maar we kiezen wel op een aantal fronten voor een nieuwe aanpak. En daarmee krijgt de sport in Gouda een extra 'boost'."

In de zomer van 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten. De volgende stap is een lokaal sportakkoord, waarvoor de minister 15.000 euro beschikbaar heeft gesteld. Nu het Gouds Sportakkoord er ligt, kan aanspraak gemaakt worden op het uitvoeringsbudjet van € 40.000 voor zowel 2020 als 2021 (in totaal € 80.000). Met een lokaal sportakkoord en bijbehorend uitvoeringsbudget krijgt Gouda extra mogelijkheden om gerichter te werken aan de speerpunten uit het sportbeleid. Het Gouds Sportakkoord bestaat uit vijf pijlers die ieder bestaan uit aandacht, ambities en acties: de een wat concreter dan de ander, maar allemaal met de bedoeling zoveel mogelijk inwoners van Gouda een leven lang voldoende en met plezier te laten bewegen en sporten. Concrete plannen die op stapel staan zijn onder andere het opbouwen van een lokaal bedrijvennetwerk van sport en bewegen betrokken ondernemers die hun expertise willen inzetten voor de sport en de nieuwe wijk Westergouwe zo 'beweegvriendelijk' mogelijk inrichten. Daarnaast blijven alle partijen zich inzetten om kwetsbare inwoners te helpen met sport, gaat het bewegingsonderwijs zoveel mogelijk volgens nieuwe – mede door een Goudse onderwijsorganisatie ontwikkelde – methoden les geven en wordt er geprobeerd meer topsportevenementen naar Gouda te halen.

Goudse Post
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden


 

Meeste reacties