De bewoners van de Kattensingel 46 en 48 voelen niets voor een ontsluitingsweg naast hun huis. Foto: Marianka Peters
De bewoners van de Kattensingel 46 en 48 voelen niets voor een ontsluitingsweg naast hun huis. Foto: Marianka Peters (Foto: )

Plan Lusthof valt niet bij iedereen goed

Door Marianka Peters

Gouda - Zodra De Producent aan de Kattensingel eind van dit jaar naar Moordrecht is verhuisd, wordt het kaaspakhuis gesloopt en samen met het omliggende gebied herontwikkeld. Er komen 42 grondgebonden eengezinswoningen, 30 appartementen en 79 parkeerplaatsen. Het plan wordt gepresenteerd als Lusthof, maar niet alle bewoners zijn er gelukkig mee. Vooral het feit dat slechts enkele bewoners mogen meepraten over de planvorming, valt verkeerd.

"Vanaf april is men al met de nieuwbouwplannen bezig, maar nu pas wordt er mondjesmaat informatie in de wijkkrant gegeven," stelt Cees de Wit. "De manier waarop alles gaat is verre van transparant. Op advies van de gemeente is het wijkteam Nieuwe Park betrokken bij de planvorming met het oog op voldoende draagvlak. Het wijkteam heeft een afspiegeling van de wijk proberen te creeëren, door uit iedere straat twee 'beschaafde' bewoners te selecteren, die geen kritiek leveren. Dit betekent dat er twee bewoners uit de van Swietenstraat, twee van de Kattensingel en twee van de Beverninghlaan in een zelfgekozen praatgroepje zitten, terwijl de bewoners die er werkelijk mee te maken hebben, zoals mijn buurman en ik, nergens in gekend worden. Wij krijgen straks honderden verkeersbewegingen per dag te verduren, doordat de ontsluiting naar het nieuwe wijkje over het smalle pad tussen Kattensingel 46 en 48 is gepland." In september vond er een besloten overleg plaats tussen de projectontwikkelaar Sens, het wijkteam en de gemeente als toehoorder. "Toen ik daarvan hoorde heb ik mijzelf uitgenodigd om mijn zegje te doen. Natuurlijk waren ze er niet blij mee, want er heerste een grimmige sfeer. Men beseft niet wat een vijf etages tellend appartementencomplex doet met de privacy van de huidige bewoners."

Maar de meeste pijn zit bij De Wit in de poort naast zijn woning, die toegang moet gaan bieden tot de woningen en parkeerplaatsen. "De bedoeling is dat het een eenrichtingsweg wordt. De uitgang is gepland bij de al bestaande uitrit ter hoogte van het kaaspakhuis." Afgezien van het feit dat De Wit niet zit te wachten op het vele verkeer dat straks pal langs zijn huis rijdt, vindt hij de doorgang hier niet geschikt voor. "De poort is 2,80 meter breed, terwijl door de gemeente 3,85 meter als maatvoering van een uitrit wordt gegeven. Wij willen geen ontsluitingsweg naast ons huis en vinden dat zowel de in- als uitgang op eigen terrein van de Producent moet komen." De Wit heeft de gemeente advies gevraagd in het kader van de verkeersveiligheid. "De recent gepresenteerde plannen zijn nog niet voorzien van maatvoering," schrijft een woordvoerder verkeer. "Het ligt inderdaad niet voor de hand om in deze nauwe poort auto's te laten rijden. De minimale afmetingen waar vanuit de richtlijnen aan voldaan dient te worden kunnen hier waarschijnlijk niet gehaald worden."

In een reactie vindt Peter Schönveld van wijkteam Nieuwe Park het jammer dat De Wit op deze manier reageert. "Het is stemmingmakerij, de plannen voor woningbouw bevinden zich nog in de beginfase. Binnenkort komt er wel een bewonersavond, waarbij iedereen welkom is." Achteraf moet hij toch wel toegeven dat het beter was geweest om eerder een algemene informatieavond te organiseren in plaats van enkele bewoners uit te nodigen om mee te praten over de plannen. "En ja, ik besef ook wel dat de poort tussen de woningen te smal is voor het verkeer. Maar nogmaals, niets staat nog vast."

Goudse Post
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden