Bomenkap Oosthaven 17. Foto Marianka Peters
Bomenkap Oosthaven 17. Foto Marianka Peters (Foto: )

Bomenkap Oosthaven binnen regelgeving uitgevoerd

Door Marianka Peters

Gouda - De bomenkap achter Oosthaven 17 is binnen de grenzen van de wet- en regelgeving gebeurd. Dat stelt het college na uitvoerig onderzoek. Wel wil het college meer sturing krijgen op bomenkap ten behoeve van parkeerplaatsen in de binnenstad.

Enkele weken geleden werden de omwonenden van de Oosthaven 17 onaangenaam verrast door de kap van tientallen bomen en struiken uit de tuin. De tuin wordt heringericht als parkeerplaats. In totaal komen er 35 parkeerplaatsen, deels voor de vier appartementen en het overgrote deel is bestemd voor de verhuur. Na de ontstane commotie in de buurt, heeft de ODMH een en ander onderzocht en geconcludeerd dat voor de kap van de bomen geen vergunning nodig was. De gekapte bomen hadden meerdere vertakkingen, waardoor het lijkt dat het dikkere bomen waren, maar in feite bestonden uit meerdere stammen, afkomstig van één stronk. De bomen aan de linkerzijde komen boven een diameter van 30 cm uit, waarvoor wel een kapvergunning dient te worden aangevraagd.

Ook stelt het college dat er van verhuur van de parkeerplaatsen ten behoeve van het Weeshuis geen sprake is. "Met het Weeshuis zijn eerder afspraken gemaakt over het parkeren op Klein Amerika." Ondanks het feit dat een en ander dus rechtmatig is gebeurd, heeft het college hieruit lering getrokken en gaat zoeken naar mogelijkheden om herhaling te voorkomen. "Zo onderzoekt het college onder andere de mogelijkheid en wenselijkheid om een algemene maatregel te treffen door voor de gehele binnenstad een parapluplan vast te stellen, dat voorziet in regels die vergelijkbaar zijn met wat voorheen met een aanlegvergunningenstel werd geregeld.," aldus het college.

Het gaat dan om een omgevingsvergunning waarin wordt geregeld tot welk maximum verharding aangelegd mag worden, of het afgraven van gronden of het verwijderen van groen. "Verder zullen in dit kader in de komende periode tevens mogelijkheden van aanscherping van het beleid met betrekking tot bomenkap, het maximum aantal parkeerplaatsen per bouwplan en mogelijkheden in het kader van het verkeerscirculatieplan (nader) worden onderzocht."

Binnenkort is er een bewonersbijeenkomst waar de gemeente tekst en uitleg zal geven, waarna de rust in de buurt hopelijk weer terug zal keren.

Goudse Post
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden


 

Meeste reacties