Foto:

Verbeterplan afvalinzameling

Door Marianka Peters

Gouda - Vanaf 2021 worden kliko's voor restafval, oud papier en gft mogelijk maar één keer per maand geleegd in plaats van iedere twee weken.

Aanleiding hiertoe is dat met de invoering van Afval Scheiden Loont het aanbod van restafval fors is gedaald. "In de periode 2016, 2017 en 2018 is de hoeveelheid restafval gedaald van 218 kg in 2016 tot 116 kg in 2018. Tegelijkertijd is ook de totale hoeveelheid huishoudelijk afval met 8 procent afgenomen," aldus het college. Onderzoek moet uitwijzen of deze maatregel kans van slagen heeft. Verder komen er ondergrondse (pers)containers voor PMD bij hoogbo9uwlocaties en worden de trommels van de nieuwe GFT verzamelcontainers, ondanks eerdere berichten, toch vervangen door kleppen. De kosten van vervanging bedragen ca € 300.000. Deze meerkosten acht het college aanvaardbaar. Na 2020 is het rijksbeleid gericht op een verdere afname van het restafval. De doelstelling is 30 kg restafval per inwoner in 2025. Als de gemeente Gouda ook aan deze doelstelling wil voldoen, zijn na 2020 verdergaande maatregelen nodig. Aanvullende maatregelen leiden ook tot stijging van de kosten. Daarom wordt naast verbeteringen ook gezocht naar mogelijkheden om deze kostenstijging deels te compenseren, onder meer door de inzamelingsfrequentie van kliko's terug te brengen tot eenmaal per maand.

Goudse Post
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden


 

Meeste reacties