Nieuwe burgemeester van Gouda op 1 oktober bekend

Gouda - De gemeenteraad van Gouda komt op dinsdag 1 oktober met een voordracht voor de nieuwe burgemeester. Op die avond zal er een besloten raadsvergadering zijn waarin deze voordracht wordt vastgesteld en vervolgens zal er een openbare bijeenkomst zijn met de bekendmaking van de naam van de man of vrouw die de ambtsketen mag gaan dragen.

De benoeming van de burgemeester van Gouda gaat via de Kroon en zal worden aangesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeenteraad, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen. De installatie is gepland op 13 november a.s. en zal plaatsvinden door de commissaris van de Koning Jaap Smit. Dit gebeurt in een openbare raadsvergadering.

De afgelopen tijd heeft de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad met kandidaten gesproken. De sollicitanten – 19 mannen en 4 vrouwen – variëren in de leeftijd van 37 tot 63 jaar. Van de 23 sollicitanten hebben 16 ervaring in het openbaar bestuur, anderen komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

Benoemingen van burgemeesters gaan altijd achter gesloten deuren zoals omschreven in artikel 61c van de Gemeentewet. De namen van de kandidaten zijn geheim en de beraadslagingen in de gemeenteraad over de bevindingen van de vertrouwenscommissie zijn niet openbaar. Er geldt eeuwigdurende geheimhouding voor de beraadslagingen van de gemeenteraad. Lekken vanuit de vertrouwenscommissie is strafbaar volgens het wetboek van Strafrecht.

Met de aanbeveling op 1 oktober a.s. heeft de vertrouwenscommissie haar doel qua tijdsplanning en geheimhouding gehaald. Tot nu toe is niets bekend gemaakt en konden de leden van de vertrouwenscommissie in alle rust werken.

De vertrouwenscommissie staat onder leiding van Jan de Koning (GBG) en bevat van elke partij uit de gemeenteraad 1 lid. Wethouder Michiel Bunnik maakt als adviseur deel uit van de commissie. Ook de griffier, Eleonore Karman, maakt als secretaris onderdeel uit van de commissie.

"We hebben met de vertrouwenscommissie inmiddels een goed en intensief selectieproces doorlopen. Het is nu verder aan de gemeenteraad om hier in de besloten raad van 1 oktober a.s. een oordeel over te geven. Ik heb vertrouwen in een goede uitkomst voor Gouda" licht De Koning toe over het proces.

Goudse Post
Meer berichten