Een knip bij de Veerstal kan voor een opwaardering van het gebied zorgen.
Een knip bij de Veerstal kan voor een opwaardering van het gebied zorgen. (Foto: )

Gouda tast diep in de buidel

Door Marianka Peters

Gouda - 30 kilometerzones, eenrichtingsverkeer of zes 'knippen' op de singels. In het Verkeerscirculatieplan 2019-2026 wordt een drietal varianten genoemd om de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid te verbeteren. Binnenkort bespreekt de raad het plan, waarna in november een raadsbesluit wordt genomen. Aan alle varianten hangt een prijskaartje van 25 tot 27 miljoen euro.

Afgelopen week is het plan gepresenteerd aan de raad. Doel is een betere doorstroming van auto- en fietsverkeer te realiseren en de luchtkwaliteit in de binnenstad te verbeteren. De aanpassingen die worden voorgesteld zijn ingrijpend. Zo gaat de variant 1 uit van het invoeren van een 30 km zone op de singels, Joubertstraat en Bodegraafsestraatweg. Deze variant levert vanwege de beperkte veranderingen ook de kleinste bijdrage aan de ambities. Variant 2 heeft verstrekkende gevolgen. Hierbij worden de singels ingericht als eenrichtingsverkeer (met uitzondering van het busverkeer). Nadelig effect hiervan is dat er een extra verkeerstoename wordt verwacht van zo'n 20 procent op de Koningin Wilhelminaweg, waarvoor dan ook weer maatregelen moeten worden getroffen. Variant 3 wordt ook wel het 'plus'model genoemd, waarbij de binnenstad wordt opgedeeld in sectoren. Door middel van een zestal 'knippen', onder meer bij de Veerstal, Fluwelen- en Kattensingel, Bodegraafsestraatweg en Graaf Florisweg, wordt de gehele binnenstad ontheffingsgebied en worden de West- en Oosthaven autovrij gemaakt. Het sectorenmodel draagt volgens mobiliteitsadviesbureau Goudappel Coffeng sterk bij aan de ambities en is verkeerskundig haalbaar.

Gouda Onderneemt reageerde direct bij het zien van de plannen. "De plannen zijn zo ingrijpend, dat vergt de nodige tijd," aldus Nico Voogt. Hij vindt het onverantwoord om nog dit jaar een definitief besluit te nemen. Gouda Onderneemt wil dat ondernemers in de stad meer tijd krijgen om te reageren op het verkeerscirculatieplan voor Gouda. Voogt pleit voor uitstel van minimaal drie maanden.

Op haar website roept Gouda Onderneemt ondernemers op opmerkingen, aandachtspunten en bezwaren aan zowel het bestuur en de politiek van de gemeente Gouda als aan de belangenvereniging te melden. Binnenkort bespreekt de raad de verschillende varianten.

Goudse Post
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden