ODMH: kapvergunning Oosthaven was niet nodig

Door Marianka Peters

Gouda - Naar aanleiding van de bomenkap achter het pand Oosthaven 17 en de daardoor ontstane commotie in de buurt, heeft de ODMH een en ander onderzocht, waaruit de volgende reactie werd gegeven. "De bomen zijn gekapt zonder vergunning. Na beoordeling ter plaatste blijkt dat de kap ook geen vergunning behoefde. De nog aanwezige bomen behoeven wel een vergunning alvorens zij worden gerooid. Dit is de eigenaar vandaag ook door de ODMH medegedeeld."

Uit het onderzoek dat de ODMH vandaag heeft uigevoerd, blijkt dat de gekapte bomen meerdere vertakkingen hadden, waardoor het lijkt dat het dikkere bomen waren, maar in feite bestonden uit meerdere stammen, afkomstig van één stronk. De bomen aan de linkerzijde komen boven een diameter van 30 cm uit, waarvoor wel een kapvergunning dient te worden aangevraagd.

Vooralsnog is de ODMH niet bekend met de aanleg van 35 parkeerplaatsen. " De ODMH heeft de vergunningen voor "het splitsen van een bestaand woonhuis in vier woningen - Oosthaven 17b tm 17e in Gouda" en "het verbouwen van het weeshuis - Groeneweg 32 en 32a tm 32d en Raoul Wallenbergplantsoen 1 tm 18 en Spieringstraat 1 en 3 in Gouda.opnieuw beoordeeld. In beide besluiten is niets terug te vinden van deze gegevens. Dit is dan ook niet meegenomen in de overweging en/of verleend. Het staat u vrij om hierover een "klacht/melding" in te dienen en zal de ODMH beoordelen of dit mogelijk is."

Goudse Post
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden