Het interieur van O.L.V.Hemelvaart aan de Krugerlaan. Welke bestemming het pand krijgt is nog niet bekend. Foto: Marianka Peters
Het interieur van O.L.V.Hemelvaart aan de Krugerlaan. Welke bestemming het pand krijgt is nog niet bekend. Foto: Marianka Peters (Foto: )

Sluiting dreigt voor O.L.V. Hemelvaartkerk

Door Marianka Peters

Gouda - Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk aan de Krugerlaan dreigt haar deuren te moeten sluiten. Na maanden van voorbereiding is door het parochiebestuur en de locatieraad Gouda een eerste stap gezet om de kerk te onttrekken aan de erediensten. 

Vijftien jaar na de sluiting van de Sacramentskerk in Korte Akkeren, lijkt nu ook het doek te vallen voor de rk-kerk aan de Krugerlaan. "Het steeds verder teruglopende aantal parochianen dat hier de vieringen bijwoont in combinatie met de oplopende – en door collectes en gezinsbijdragen deels ongedekte – exploitatiekosten, het beperkt aantal leden van het pastoraal team en het steeds dalende aantal kwetsbaar wordende vrijwilligers dwingen ons helaas tot deze stap," meldt het parochiebestuur. "Wij willen hiermee zeer zorgvuldig omgaan. Er is vele maanden van voorbereiding aan vooraf gegaan. We realiseren ons dat elk moment waarop een dergelijke mededeling wordt gedaan een verkeerd moment zou zijn geweest."

Voordat door het bisdom het definitieve besluit tot sluiting wordt genomen, zullen er nog bijeenkomsten worden georganiseerd, waarbij iedereen die dat wil, aanwezig kan zijn. Ondertussen zal de periode tot december worden gebruikt om in goed overleg met alle betrokken parochianen en belanghebbende partijen te inventariseren hoe de sluiting van de OLV Hemelvaartkerk zo goed mogelijk kan worden opgevangen. "Deels denken wij dat te doen door elders door de week vervangende vieringen te organiseren (bij voorbeeld in de Zuidrandflat of de kapel van het kerkhof), deels door een goede vervoersdienst op te zetten naar andere plekken binnen de parochie, deels door elders ruimte te reserveren voor vieringen, bijeenkomsten, repetities en dergelijke, die tot op heden op de Krugerlaan plaats vinden. Ideeën van betrokken parochianen zijn daarbij zeer welkom. Waar mogelijk zullen wij deze straks omzetten in concrete maatregelen om het toekomstige gemis van deze kerkplek te helpen verzachten." Inmiddels is een aantal werkgroepen gevormd, die aandacht zullen besteden aan de verdere communicatie, de vervangende voorzieningen en een eventuele nieuwe bestemming voor het gebouw. "Het is nog te vroeg om hier iets concreets over te zeggen. Nogmaals, we willen dit proces zeer zorgvuldig doen voor alle betrokkenen."

De eerste steen van O.L.V. Hemelvaart aan de Krugerlaan werd in het najaar 1980 geplaatst. De kerk werd in 1982 in gebruik genomen. In het interieur zijn enkele objecten uit de neogotische voorganger, de O.L. Vrouw ten Hemelopneming aan de Kleiweg terug te vinden.

Goudse Post
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden