Gemeente start onderzoek bomenkap Oosthaven

Door Marianka Peters

Gouda - Bijna duizend m2 van de tuin van Oosthaven 17 wordt heringericht als parkeerplaats. In totaal komen er 35 parkeerplaatsen, deels voor de vier appartementen die in het gebouw worden gerealiseerd, maar het overgrote deel is bestemd voor de hotelgasten in het Weeshuis. De gemeente is door het gebeuren ernstig in verlegenheid gebracht en start een onderzoek.

Direct omwonenden werden deze week onaangenaam verrast door de bomenkap van zo'n 40 bomen. "We zijn helemaal niet geïnformeerd en ook de bewoners aan de Molenwerf niet," vertelt Herman Lammers, die pal naast de brug aan de Spieringstraat woont, die toegang biedt aan het enorme parkeerterrein. "Dagelijks betekent dit op z'n minst honderd verkeersbewegingen, op nauwelijks 60 centimeter van ons huis. Dat is volstrekt onacceptabel. De eigenaar (Boes Vastgoed) heeft mij verteld dat de parkeerplaatsen worden verhuurd aan het nieuwe hotel in het Weeshuis. In de villa achter Sociëteit de Reunie wordt een viertal appartementen gerealiseerd, waarvoor ook een aantal parkeerplekken worden gereserveerd."

Eerder werd al bekend dat rond het Weeshuiscomplex in totaal 17 openbare parkeerplekken gaan verdwijnen, tot groot ongenoegen van de buurt. Hotelgasten zouden moeten parkeren op Klein Amerika. "Van een parkeerterrein achter de Oosthaven is nooit sprake geweest. Het Vroesenplein moet zonodig worden vergroend, terwijl dertig meter verderop 40 bomen worden gekapt. Voorzover ik heb kunnen nagaan is hier geen omgevingsvergunning voor verleend. Dus hebben we ook geen bezwaar kunnen maken."

Volgens Lammers is het parkeerterrein in strijd met het bestemmingsplan. "Het bestemmingsplan heeft de ruimte als enkelbestemming tuin-erf aangemerkt. Dit houdt volgens het bestemmingsplan in dat uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming gebouwd mogen worden. Parkeren mag op het terrein, maar dan dus alleen ten gunste van de appartementen. Commerciële verhuur aan derden, zoals het hotel zou dus uitgesloten moeten zijn." Ook stelt Lammers vraagtekens bij de omgevingsvergunning. "Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning dient normaal gesproken ook direct een kapvergunning aangevraagd te worden en een bestemmingsplanwijziging, of afwijking hierop. Hiervan is niets terug te vinden. De hele gang van zaken is volstrekt onacceptabel," stelt Lammers, die juridische stappen niet uitsluit. 

"We hebben ook geconstateerd dat er bomen zijn gekapt. Daar is zoals begrijpelijk onrust over. Bezien wordt of kapvergunningplicht is geschonden en zo ja hoe daarop te acteren," aldus een eerste reactie van een woordvoerster. "Dat geldt ook voor de vraag of de parkeerplaatsen in strijd is met het bestemmingsplan. Er zijn afspraken gemaakt rondom het parkeren Weeshuis Hotel; alle afspraken staan als een huis en parkeren is uitsluitend zoals eerder afgesproken (oa Klein Amerika)."

Goudse Post
Meer berichten