De wortels van de platanen aan de Nieuwehaven drukken de bestrating omhoog en worden vervangen. Foto: Marianka Peters
De wortels van de platanen aan de Nieuwehaven drukken de bestrating omhoog en worden vervangen. Foto: Marianka Peters (Foto: )

Judasbomen vervangen Platanen Nieuwehaven

Gouda - De 21 platanen aan de Nieuwehaven, waarvan de boomwortels de bestrating omhoog drukken, worden vervangen door Judasbomen.

Dat is de uitkomst van het gezamenlijk overleg dat de gemeente met ondernemers en bewoners van de Nieuwehaven heeft gehad. Flink wat bewoners reageerden op de uitnodiging om zitting te nemen in de werkgroep die actief aan de slag is gegaan. Drie mogelijke oplossingen zijn genoemd: vervangen van de bomen, het drastisch inkorten van de boomkronen en wortels (kandelaberen) en een combinatie van beide oplossingen. Bij vervanging van de bomen worden ook de boombakken en onderbeplanting vervangen en is een beperkte herinrichting mogelijk. Conclusie van de werkgroep is dat vervangen van de bomen eigenlijk de enige toekomstbestendige oplossing is. Kandelaberen is slechts tijdelijk een oplossing en op langere termijn geeft dit risico op afsterven van de boom. Uiteindelijk is gekozen voor het vervangen van de 21 platanen door Judasbomen, Vaantjesbomen en Zelkova's. Bij het vervangen van de bomen worden ook de bakken en de onderbeplanting vervangen. Met de buurt is ook gesproken over benutting van de Nieuwehaven als uitwijklocatie voor de warenmarkt. Daar is géén draagvlak voor.

Goudse Post
Meer berichten