Wethouder Hilde Niezen. Foto: Gemeente Gouda
Wethouder Hilde Niezen. Foto: Gemeente Gouda

20 miljoen voor bodemdaling

Gouda - Het Rijk en acht lokale overheden in het Groene Hart investeren gezamenlijk 20 miljoen euro voor de Regio Deal bodemdaling Groene Hart.

Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Nu er overeenstemming is over de specifieke invulling en financiering van de deal, kan de regio starten met de uitvoering. Het Groene Hart en andere veengebieden kampen met een zakkende bodem door zetting en het inklinken van veengrond door ontwatering en droogte. De bodemdaling heeft grote impact vanwege de CO2 uitstoot vanuit het landelijk veengebied, het inklinken van agrarische gronden, en de kosten die met name in het stedelijk gebied in de miljarden lopen.


Er zijn daarom nieuwe invalshoeken nodig voor o.a. het wegenonderhoud, de agrarische sector en de fundering van woningen. Wethouder Hilde Niezen reageert: "Ik spreek namens de bestuurders van de acht betrokken partijen, dat we verheugd zijn met deze mijlpaal. Dit is zeer belangrijk, want we staan de komende decennia met de bodemdalingsproblematiek voor een grote en kostbare maatschappelijke opgave. Om de kennisontwikkeling in Nederland goed met elkaar af te stemmen en te verspreiden, werken we daarnaast samen met andere gemeenten uit het gebied, het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling, het Platform Slappe Bodem en veenprogramma's elders in het land. Na de zomer wordt de regiodeal officieel ondertekend. Dan gaan we keihard aan de slag met elkaar om oplossingen te vinden om de bodemdaling op het platteland en in de stad de baas te worden!"

De acht betrokken partijen zijn: de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda, Woerden, provincie Zuid-Holland, provincie Utrecht, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. Binnen de Regio Deal bodemdaling Groene Hart werken overheden, kennisinstellingen, agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven gezamenlijk aan een aanpak voor het omgaan met bodemdaling. Dit gebeurt door innovatieve experimenten uit te voeren en slim samen te werken. 

Goudse Post
Meer berichten