Blauwe vlakken maken singel optisch veiliger. Foto: Raymond Aarsman via Twitter
Blauwe vlakken maken singel optisch veiliger. Foto: Raymond Aarsman via Twitter

Blauwe vlakken maken singel optisch veiliger

Door Marianka Peters

Gouda - Bloembakken, gekleurde vlakken en borden moeten de verkeersveiligheid op de Blekerssingel en Fluwelensingel verbeteren. In maart kondigde wethouder Hilde Niezen deze aanpassingen aan. Inmiddels is een begin gemaakt met de maatregelen.

De verkeersonveiligheid en - overlast is al jaren een punt van aandacht op de Fluwelensingel en Blekerssingel. De hoge intensiteit en snelheid van gemotoriseerd verkeer, in combinatie met veel fietsers, maakt dat het onprettig is om over de singels te bewegen en om hier te wonen. In het Mobiliteitsplan is opgenomen dat de singels worden afgewaardeerd naar 30 km/u met bijpassende herinrichting, maar dit is iets wat nog circa drie jaar gaat duren. De bewoners vonden dit te lang duren en drongen aan op korte termijn maatregelen. Inmiddels is een begin  gemaakt. "Het gaat om het beïnvloeden van het rijgedrag van automobilisten, waarvoor zelfs een verkeerspsycholoog aan te pas is gekomen. De blauwe vlakken op het wegdek maken de automobilisten alert voor een gevaarlijke situatie, zoals uitritten," aldus (verkeers)wethouder Hilde Niezen.

Verder waarschuwen stippellijnen op de weg voor de aanwezigheid van fietsers en moet een aantal parkeerplekken nog wijken voor bloembakken. Deze korte termijnmaatregelen, waarvoor het college 50.000 euro heeft uitgetrokken, zijn in samenspraak met het bewonerscomité tot stand gekomen. Op de wat langere termijn staat de herinrichting en mogelijke snelheidsverlaging tot 30 kilometer in de planning. "Het college heeft in het coalitieakkoord afgesproken om voortvarend aan de slag te gaan om het Mobiliteitsplan uit te gaan voeren. We nemen nu een eerste stap en tegelijkertijd werken we aan de voorbereidingen van een nieuw verkeerscirculatieplan. De verwachting is dat het in de tweede helft van 2019 klaar is. De herinrichting van de singels kan vanaf 2021 gaan plaatsvinden. Dan worden de singels een plek waar fietsers centraal staan en het prettig wonen is," aldus Niezen. Met deze mix van maatregelen en digitale informatieborden en displays wordt opgeroepen om rekening met elkaar te houden.

Goudse Post
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden