Een half uur geleden is het afval aan de Raam verwijderd en de eerste zakken rest-en plastic afval liggen er al weer. Bartjan Willenborg wil extra voorlichting en maatregelen bij de hotspots. Foto: Marianka Peters
Een half uur geleden is het afval aan de Raam verwijderd en de eerste zakken rest-en plastic afval liggen er al weer. Bartjan Willenborg wil extra voorlichting en maatregelen bij de hotspots. Foto: Marianka Peters (Foto: )

Afvalbeleid faalt in de uitvoering

Gouda  Het nieuwe afvalbeleid visueel maken, goede voorlichting op de hotspots en verzamelcontainers bij appartementencomplexen. Volgens binnenstadbewoner Bartjan Willenborg moet de gemeente veel meer doen, wil het nieuwe afvalbeleid een succes worden.

Door Marianka Peters

Dagelijks circuleren er foto's en klachten over rondslingerende afvalzakken op sociaal media. Het protest tegen het nieuwe afvalbeleid groeit in de binnenstad. "Logisch," vindt Bartjan, die in de Peperstraat woont. "Je zou verwachten dat na twee jaar de kinderziektes er wel uit zouden zijn, maar er verandert niets Sterker nog, de gemeente reageert nergens op en dat steekt. Samen met Sari Donk hebben we in maart een gesprek gehad en ideeën aangedragen om het afvalbeleid te verbeteren, daarna hoor je niets meer. Er is een aantal plekken tussen Peperstraat en Raam, waar het continu mis is. Daar liggen zakken restafval soms wel drie dagen lang. Dat is smerig en trekt bovendien ongedierte aan." Volgens Bartjan zijn dit hotspots waar vooral anderstaligen wonen. "Deze mensen bereik je niet met een informatiefoldertje of brief. "Voor deze mensen is maatwerk nodig, want niet iedereen begrijpt het. Ga met deze mensen in gesprek en maak de regels visueel. Wij hebben gekleurde plaatjes gemaakt met daarop de ophaaldagen. Het was een begin, maar de volgende dag waren de plaatjes alweer verwijderd." Bartjan kan zich voorstellen dat bewoners van de appartementencomplexen hun vuilniszak niet op hun balkon willen bewaren tot de ophaaldag. "Voorheen stond er een verzamelcontainer voor restafval in het fietsenhok, die eens per week aan de straat werd gezet. Dat kunnen de bewoners onderling makkelijk regelen. Alleen moet Cyclus deze container wel legen. Maar Cyclus zegt vast te zitten aan een contract."
De grootste frustratie van de binnenstadbewoners zit 'm in het gevoel dat zij niet serieus worden genomen. "Vanuit de gemeenteraad kwam het idee om gebruik te maken van het open podium. Als dat nodig is, ben ik daartoe zeker bereid. Want we wiilen een veilige, mooie en schone stad, daar betalen we ook voor." Ook de CDA-fractie is voorstander van een buurtspecifieke aanpak. "Als CDA Gouda hebben we een aantal suggesties en hierover willen we met de buurten en college in gesprek," stelt fractievoorzitter Huibert van Rossem. "Te denken valt aan een verzamelpunt in de buurt, het opzetten van Schoon Teams, naar Rotterdams voorbeeld, waarvoor werklozen en mensen uit de bijstand worden ingezet en het opzetten van een afvalcorperatie, waarbij buurtbewoners hun afval bundelen en gezamenlijk indienen. Dit werkt natuurlijk alleen als bewoners zelf oplossingen op buurtniveau willen creeëren en dat de gemeente hierin bijdraagt. Ook zou het claimen van een oplossing via Right to Challenge de positie van de buurt kunnen versterken."
In een reactie stelt een gemeentewoordvoerster dat de meeste knelpunten worden veroorzaakt enerzijds door gedrag van bewoners, anderzijds door Cyclus die niet altijd op tijd leegt of ophaalt. "Cyclus spreken we hier regelmatig op aan. Uit de gesprekken tussen Cyclus en bewoners kwamen waardevolle ideeën en suggesties. Die nemen we allemaal mee."

Goudse Post
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden