Foto Peter Boersma
Foto Peter Boersma

Gedragsafspraken Sporthallen, Gouda heeft primeur

Gouda - Op donderdag 27 juni is het nieuwe bord Gedragsafspraken voor Sporthallen onthuld. Sportcentrum de Mammoet is de eerste accommodatie in Nederland waar een dergelijk nieuw iconenbord opgehangen zal worden.

Via het bord kan de betreffende sporthal duidelijk maken wat toegestaan is, wat verboden is en wat er in overleg toegestaan is. Te denken valt aan gebruik van bidons, magnesium, type schoeisel en het wel of niet toestaan van eten en drinken. Het bord Gedragsafspraken voor Sporthallen zorgt ervoor dat gasten optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbare faciliteiten in de accommodatie. Sportwethouder Michiel Bunnik heeft namens de Gemeente Gouda en SPORT•GOUDA dit bord ontvangen uit handen van onder andere VSG directeur André de Jeu.

Het bord is uitgereikt tijdens een themabijeenkomst van de vaktechnische Commissie Overdekte Accommodaties van VSG-West. De VSG, Vereniging Sport en Gemeenten, is hét platform van gemeenten voor doorontwikkeling en positionering van sport en bewegen als bindend element in de samenleving. Het beleidsterrein 'Sport en bewegen' is van groot belang voor het algemeen welzijn van burgers. Sport- en beweegactiviteiten bieden mogelijkheden tot talentontwikkeling, een zinvolle vrijetijdsbesteding, actieve deelname aan de maatschappij en het bevorderen van de gezondheid. Vereniging Sport en Gemeenten ondersteunt gemeenten bij de integrale vormgeving, ontwikkeling en uitvoering van sportbeleid en accommodatievraagstukken.

Naast de onthulling van het nieuwe iconenbord met Gedragsafspraken voor Sporthallen, ontving Sporthal de Zebra het Certificaat Sporthallen. Het Certificaat Sporthallen is een certificaat dat aangeeft dat de betreffende sporthal een vastgesteld kwaliteitsniveau heeft behaald. Om hiervoor in aanmerking te komen wordt de hal vooraf aan een strenge keuring onderworpen door controleurs van VSG. Zaken waarnaar gekeken wordt zijn onder andere: Brandveiligheid, Arbowetgeving, vergunningen, sporttechnische eisen, legionellabeheer, energiebeheer, organisatie en beheer aspecten en schoonmaak.

Tijdens de themabijeenkomst heeft de certificatiecommissie van VSG het Certificaat Sporthallen voor de Zebra overhandigd aan Facilitair Coördinator van SPORT•GOUDA, Ronald Honsbeek. Ronald heeft zich de afgelopen maanden hard gemaakt om samen met de beheerders van Sporthal de Zebra dit certificaat te verdienen en dat is gelukt.

Goudse Post
Meer berichten