Foto:

FF Tussendoor - Raadsenquete

Deze week vond de lang verwachte hoorzitting rond het debacle Turfmarktkerk plaats. En oh, wat had ik weer een déjà vu gevoel. Om alles een beetje geordend te laten verlopen, was vooraf een select groepje omwonenden uitgenodigd om hun zegje te doen. Er was vantevoren nog zo beloofd dat de groep een afspiegeling van de buurt zou zijn. Nou, niet dus. Het groepje bestond enkel uit boze buurmannen, die de eigenaar van de Turfmarktkerk min of meer aan het kruis nagelden, om maar in kerktermen te blijven. Eén meeprater is zelfs al lang en breed verhuisd, dus die had je direct al kunnen skippen. Andersdenkenden zaten monddood gemaakt op de publieke tribune.

In gedachten ging ik terug naar de discussie rond het AZC in de PWA-kazerne, waarvoor ook alleen maar voorstanders, sommigen zelfs met een discutabele reputatie, mochten meepraten. Dit werd een gênante vertoning, waarbij zelfs de voorzitter Wim Deetman in verlegenheid werd gebracht. Je zou dus verwachten dat men hieruit lering had getrokken.

Hoe je ook over de kwestie denkt, van een eerlijke hoorzitting was in mijn beleving totaal geen sprake. Saillant detail vond ik evenwel de constatering dat ontwikkelaar Timpaan, de vorige eigenaar van de kerk, die heeft meegewerkt aan het BMC-onderzoek, plotseling carte blanche heeft gekregen voor de ontwikkeling van de omstreden supermarkt aan de Fluwelensingel, waar nog zoveel om te doen is. Toeval of niet?

In ieder geval ben ik van mening dat, als het college zo overtuigd is van haar gelijk, men gewoon zou moeten instemmen met een raadsenquete. Dan is het voor eens en altijd duidelijk. Maar ik vrees dat we het moeten doen met een raadsdebatje als slap aftreksel van zo'n omvangrijk dossier.

Marianka Peters

Goudse Post
Meer berichten