Extra geld naar schoolgebouwen

Door Marianka Peters

Gouda - Dankzij een aantal meevallers kan er extra geld worden gereserveerd voor scholenhuisvesting. De gemeente heeft het jaar 2018 afgesloten met een positief resultaat van 17,6 miljoen euro. Dit betekent niet dat er nu met geld kan worden gesmeten, waarschuwt wethouder Michiel Bunnik.

Het huishoudboekje van Gouda is op orde, volgens Bunnik. "Financieel is gestuurd om binnen de afgesproken kaders te blijven. We zitten met 292 miljoen onder het schuldenplafond (315 miljoen), dat in het coalitieakkoord is afgesproken. Ook het weerstandsvermogen, dat nodig is om risico's af te dekken, is voldoende. Ten opzichte van de 2e begrotingswijziging heeft de gemeente een reëel overschot van 4,9 miljoen." Meevallers als de verkoop van het Cyclusterrein aan Gouda Refractories, grondexploitaties in Westergouwe III en een 'overschot' in het sociaal domein hebben bijgedragen aan het positieve resultaat. Van de 17,6 miljoen euro gaat ruim 9 miljoen euro direct naar de algemene reserve, 1,6 miljoen wordt gereserveerd voor het IHP (Integraal Huisvestingplan scholen). Netto heeft Gouda 4,9 miljoen euro over om te investeren. Ondanks het overschot in het sociaal domein, kampt Jeugdzorg met een tekort van 2,9 miljoen, dat ook gecompenseerd moeten worden. De gemeenteraad debatteert in juli over de jaarcijfers.

Goudse Post
Meer berichten