Rijnland wil van de Kock van Leeuwensluis af en wil deze overdragen aan de gemeente of provincie. Foto:Marianka Peters
Rijnland wil van de Kock van Leeuwensluis af en wil deze overdragen aan de gemeente of provincie. Foto:Marianka Peters (Foto: )

Defecte sluis zet Gouda op slot

Door Marianka Peters

Gouda - Er liggen opvallend minder pleziervaartuigen binnen de Goudse singels. Oorzaak hiervan is dat de Kock van Leeuwensluis al sinds 22 april gestremd is vanwege een defect. Hoogheemraadschap Rijnland hoopt dat de sluis eind deze week weer is gerepareerd.

Nu de sluis is gestremd, moet het vaarverkeer omvaren via de Julianasluis. "Dat gebeurt in de praktijk niet, want dat is veel te omslachtig," weet Harrie van Os, die op zijn woonboot pal bij de sluis woont. "Ik zie het bijna dagelijks. De toeristen horen bij de Steve Bikobrug al dat de doorvaart is gestremd, en varen of terug of via de Julianasluis rechtstreeks naar Haastrecht en Oudewater. Doodzonde dat we de watertoeristen nu missen."
Pogingen afgelopen week om de sluis handmatig te bedienen zijn mislukt. De Kock van Leeuwensluis is een zogenaamde keersluis, voorzien van twee schutkolken en is in de oorlogsjaren 1941-1942 onder toezicht van Provinciale Waterstaat en voor rekening van het Hoogheemraadschap Rijnland met subsidiegelden aangelegd.
Hoewel de aanleg van De Kock van Leeuwensluis primair voor de waterhuishouding was aangelegd had deze zeker ook nut voor de scheepvaart. Het was immers vanuit de richting Alphen aan den Rijn gezien nog de enige "open" verbinding met de binnenstadswateren. "Al enkele weken geeft de sluis storingen aan, zowel aan de schuifdeur als enkele elektromotoren. Deze motoren stammen nog uit de bouwperiode," weet Van Os. "Van de schuifdeur is een overbrengstuk kapot, dat op dit moment bij Slangenstaal wordt nagemaakt." Marco Kastelein, hoogheemraad bij Rijnland, verwacht dat de sluis eind deze week is gerepareerd. "De sluis moet gerenoveerd worden. Vlak voor de aanbesteding van de renovatie ging de sluis kapot. De belangen voor Rijnland en Gouda zijn dusdanig groot dat de sluis nu zo snel mogelijk gerepareerd wordt. Na het recreatieve vaarseizoen wordt de sluis gerenoveerd, zodat volgend seizoen de sluis weer klaar is voor gebruik."

Overigens wil Rijnland graag van de sluis af. "De sluis is in beheer en eigendom van Rijnland. Aangezien recreatievaart geen kerntaak van Rijnland is, is Rijnland van plan om de sluis over te dragen aan de gemeente of provincie. Wie de sluis overneemt en onder welke voorwaarden is nog onderwerp van gesprek. De overdracht van de sluis wordt op termijn op bestuurlijk niveau besproken."
Volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de Kock van Leeuwensluis, naast de monumentenstatus, ook een zogenaamde 'zeldzaamheidswaarde', omdat het een combinatie van een dubbele sluis met rollende sluisdeuren en rolbruggen betreft, waarmee zorgvuldig moet worden omgegaan.

marianka.peters,marianka.peters
Meer berichten