Sinterklaas is boos!


Sinterklaas is boos!

Gouda - Sinterklaas is boos op de gemeente Gouda. Aanleiding is het herziene evenementenbeleid van de gemeente Gouda, waarin de intocht van de Goedheiligman, Pietenschool en alle overige activiteiten niet als volksfeest wordt gezien en daarvoor ook geen subsidie beschikbaar stelt. Geen Sinterklaasintocht in Gouda zou volgens de organisatie ondenkbaar zijn.

Door Marianka Peters

De afgelopen jaren heeft de Stichting Sinterklaasintocht Gouda een kleine subsidie van de gemeente Gouda ontvangen. De afspraak was dat de subsidie binnen 3 jaar zou worden afgebouwd. In 2019 ontvangt de Stichting dus geen financiële bijdrage meer van de gemeente. De stichting is dus totaal afhankelijk van subsidies van het Ondernemers Fonds Gouda (OFG) en GoudaPot. "De gemeente heeft aangeboden te willen bemiddelen bij genoemde organisaties om subsidie beschikbaar te stellen," stelt de Hoofdpiet. "Echter zowel het OFG als GoudaPot zijn autonoom en nemen hierin hun eigen beslissing. Dit betekent wederom dat De Stichting Sinterklaasintocht Gouda moet afwachten of er voldoende geld beschikbaar komt om de intocht te organiseren."

De Sint voelt zich achtergesteld, omdat Koningsdag door de gemeente als het enige volksfeest wordt gezien. "Pas sinds 1884 wordt er in de vorm van Prinsessendag aandacht besteed aan de verjaardag van ons staatshoofd. Het Nederlandse Sinterklaasfeest is veel ouder."

Een ander punt is de kleding, zoals de Pietenpakken, die jaarljks van de Pionier worden gehuurd. Op dringend verzoek van de gemeente en het OFG gaan wij over tot de aanschaf van de pakken van de Pionier." Een aanvraag voor middelen uit de Goudapot werd afgewezen. "De aanschaf van tweedehands Pieten en Herautenpakken sluit onvoldoende aan bij de doelen van Goudapot en met het betalen van de huur ervan in de afgelopen jaren is eigenlijk al te ver gegaan, " zo luidt de motivatie, waarmee de stichting het moet doen.

De stichting heeft een uitgebreide zienswijze op de nota bij het college van B&W ingediend. Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de intocht op zaterdag 16 november 2019 al gestart. Ook al weet de organisatie niet hoeveel subsidie er beschikbaar is. "Het gesprek met wethouder Van Vugt op 5 november j.l. geeft ons echter weinig hoop. De wethouder is van mening dat de financiering van de intocht geen gemeentelijke taak is. Wij vinden dat de intocht een volksfeest moet zijn."

De gemeente heeft nog niet gereageerd op de brief.

Goudse Post
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden


 

Meeste reacties