De 'onthoofde' Turfmarktkerk is weer terug gegeven aan de eigenaar. Foto: Marianka Peters
De 'onthoofde' Turfmarktkerk is weer terug gegeven aan de eigenaar. Foto: Marianka Peters (Foto: )

Gouda wil 530.000 euro verhalen op kerkeigenaar

Door Marianka Peters

Gouda - De gehele sloopoperatie van de Turfmarktkerk heeft 530.000 euro gekost. Dit bedrag denkt de gemeente te kunnen verhalen op de eigenaar van de kerk, Khalid Boutachekourt. De gemeente draait zelf op voor 140.000 euro voor kosten die niet verhaalbaar zijn.

Dat antwoordt het college op vragen van Gemeentebelangen Gouda inzake de financiële afwikkeling. Boutachekourt heeft nog niets van de gemeente gehoord en moest het bedrag uit de media lezen. "Ik blijf me verbazen," stelt hij. "Het wordt steeds duidelijker wat er allemaal fout is gegaan. De bezwaarschriftencommissie heeft de uitspraak uitgesteld en het BMC rapport is ook al met twee maanden vertraagd. Wie weet staan er wel tegenstrijdigheden in. Laat de onderste steen nu maar boven komen."
In oktober nam Gouda via bestuursdwang de regie van de sloop van de kerk op zich. Dit gebeurde kort nadat de ODMH had geconstateerd dat er sprake was van acuut instortingsgevaar.
De rekening voor het stut- en stabilisatiewerk bedraagt 68.000 euro. De sloopkosten tot veilige hoogte 462.000 euro. Het college heeft een extern bureau ingeschakeld om nog eens objectief naar de kosten te kijken. Daaruit moet duidelijk worden waar het verschil van de offertes van Boutachekourt en de onder bestuursdwang gemaakte kosten, nu werkelijk in zit. Voor de kosten van de noodverordening, waarbij omwonenden hun huizen moesten verlaten, in totaal 50.000 euro, draait de gemeente zelf op. Dat geldt ook voor de overige kosten, zijnde 90.000 euro voor trillingsonderzoek, controlemetingen en aanpassing van straatwerk aan de Lage Gouwe.
Vanaf het moment dat het voorbereidingsbesluit om tot bestemmingswijziging over te gaan is genomen, heeft Boutachekourt geen contact meer gehad hierover. "In het openbare verslag staat dat het college voortvarend met de eigenaar aan de slag gaat ten aanzien van de verdere planvorming. We zijn nu zeven maanden verder en er is nog niets in gang gezet. Dat kun je nou niet echt voortvarend noemen," stelt hij. "Bovendien is het nog maar de vraag of het op tijd gaat lukken. Het zomerreces komt er aan en op 27 september loopt het voorbereidingsbesluit af en dan moet het helemaal afgerond zijn."

Het college heeft aangegeven dat het feitenonderzoek door BMC is vertraagd. In plaats van 1 april wordt dit eind mei.
Volgens het college 'vanwege nadere verdiepingsvragen en het toepassen van hoor en wederhoor'. Boutachekourt heeft niet aan het feitenonderzoek meegewerkt omdat hij de onpartijdigheid van BMC, een dienst binnen de gemeente, in twijfel trekt. "Ik had veel liever een enquete gehad, waarbij ook ambtenaren konden worden gehoord die een sleutelrol in het hele proces hebben vervuld."
Gouda Positief, VVD en GemeenteBelangen Gouda hebben gepleit voor een raadsenquete, maar kreeg voor dit voorstel geen raadsmeerderheid.
Onlangs heeft Boutachekourt de 60 gierzwaluwkasten opgehangen. Hij ergert zich aan de gemeente, die in zijn ogen mooie sier maakte met de zorg voor de zwaluwen. "Die kasten hadden er al voor 1 december moeten hangen. In de nieuwsbrief naar de bewoners had de gemeente aangegeven met de kasten bezig te zijn. Maar toen ik de kerk in onthoofde staat terug kreeg, wenste de gemeente mij succes met het ophangen van de kasten. Dat moest ik nog even op stel en sprong zelf regelen."

Goudse Post
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden