Vorig voorjaar overhandigden omwonenden van de Fluwelensingel aan wethouder Hilde Niezen een petitie o.a. tegen de komst van een supermarkt. Foto: Marianka Peters
Vorig voorjaar overhandigden omwonenden van de Fluwelensingel aan wethouder Hilde Niezen een petitie o.a. tegen de komst van een supermarkt. Foto: Marianka Peters (Foto: )

Tóch supermarkt aan Fluwelensingel

Door Marianka Peters

Gouda - Ondanks bezwaren van omwonenden mag Timpaan door met de ontwikkeling van een supermarkt op de voormalige De Jonglocatie aan de Fluwelensingel. Hoewel Ben W zich bewust is van de impact die dit besluit met zich meebrengt voor de omwonenden, wegen de bezwaren niet op tegen de voordelen van een supermarkt op deze locatie. Dat heeft de gemeente vrijdag aan de bewoners laten weten.

Uit onderzoek blijkt dat een extra supermarkt de binnenstad kan versterken. "Momenteel kent de binnenstad en de randen van Gouda zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht een beperkt supermarktaanbod," aldus het college. "De toevoeging van deze supermarkt versterkt het aanbod en de positie van het centrum van Gouda. Detailhandelsonderzoek laat zien dat er ook voldoende consumentenvraag is."

Volgens de omwonenden was juist dit detailhandelsonderzoek onvolledig, omdat hierin de supermarkten aan de Sportlaan en de geplande supermarkt in de Nieuwe Marktpassage niet waren meegenomen. "Het onderzoek rammelt aan alle kanten en is uitgevoerd in opdracht van de eigenaar en belanghebbende partij Timpaan, die dus als een slager zijn eigen vlees keurt," stelde Kars van der Kamp, namens de bewonersgroep Blekers- en Fluwelensingel vorig jaar. "De conclusies van het onderzoek zijn niet in overeenstemming met de feitelijke behoefte." In het Mobiliteitsplan staat de ambitie het huidige aantal verkeersbewegingen aan de singels (ca. 10.000 per etmaal) terug te brengen tot maximaal 5.500. Een supermarkt heeft vooral een aanzuigende werking en is dus tegenstrijdig met het Mobiliteitsplan. "Een supermarkt zorgt voor 1000-1500 extra voertuigbewegingen per 24 uur. Dit werkt dus averechts." Bovendien maken de omwonenden zich zorgen om de luchtkwaliteit in verband met de verhoogde concentratie fijnstof en de geluids- en trillingoverlast, waar de vaak niet-onderheide en als monument aangewezen woningen aan bloot staan. Nu er meer busroutes via de singels lopen en er meer vrachtverkeer via de singels gaat, wordt dat probleem steeds nijpender.

De plannen voor een supermarkt op de locatie van het voomalige garagebedrjf dateren al van 2011, toen de gemeente hiervoor al een overeenkomst tekende met Timpaan. Op het ontwerp-uitwerkingsplan dat de ontwikkeling van een supermarkt planologisch mogelijk moet maken, zijn 41 zienswijzen binnengekomen van met name omwonenden. "Rode draad in de ingediende zienswijzen zijn zorgen bij omwonenden over met name potentieel toenemende verkeersdruk. Het college van B en W is deze zorg niet ontgaan. Naar aanleiding hiervan heeft zij in 2018 ambtelijk laten verkennen of er alternatieve plannen mogelijk zijn. De verschillende varianten zijn getoetst op ruimtelijke (o.a. verkeerskundige), juridische en financiële haalbaarheidscriteria. Uiteindelijk bleek de basisvariant, die als ontwerp ter inzage heeft gelegen, het minst nadelig te scoren. Een supermarkt (en ook woningen) zorgt voor een toename van verkeer op de singels. Met het mobiliteitsplan wordt ingezet op een reductie van doorgaand verkeer op de singels en bij de uitwerking van het mobiliteitsplan zal doorgaand verkeer op de singels worden teruggebracht. Ook zal met bewoners gesproken worden over verkeersmaatregelen en herinrichting om de leefbaarheid te verbeteren."

Vanwege het Paasweekend is nog geen reactie van de omwonenden ontvangen

Goudse Post
Meer berichten