Goudse kaasmarkt met een bijsmaak

Door Marianka Peters

Gouda - Gespannen gezichten, veel bewaking en een burgerraadslid dat luidkeels protesteert. Ondanks de vrolijke klanken van draaiorgel De Lekkerkerker is de start van het kaasseizoen wel eens feestelijker verlopen.

Aanleiding was de voordracht van de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra om te worden benoemd tot Ere-Waegemeester van Gouda, een titel die op voordracht van het Gouds college door het Graaf Floris V Genootschap wordt toegekend aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad. Maar de keuze voor Hoekstra viel bij menigeen verkeerd. "Hoekstra is een leugenaar met gevaarlijke denkbeelden. Denk aan zijn standpunten met betrekking tot homoseksualiteit, het invoeren van de doodstraf en andere mensenrechten schendende denkbeelden," stelt Stichting Roze Zaterdag 2018 Gouda in een verklaring. "Denkbeelden die haaks staan op de waarden die wij met elkaar in het afgelopen Roze Jaar gedeeld hebben. Gouda is regenboogstad en dat schept ook de verplichting kritisch te zijn op wie eretitels ontvangen en met wie onze burgemeester in het openbaar optreedt." Ook de Goudse VVD-fractie vraagt zich af welke bijzondere verdienste ten grondslag ligt aan de benoeming. "In hoeverre is het het oordeel van het college dat de heer Hoekstra eerder in aanmerking komt voor deze benoeming dan bijvoorbeeld Barack Obama, Paus Fransiscus, Malala Yousafzai of desnoods Pino," stelt fractievoorzitter Ronald Verkuijl.

Volgens Jasper Kuin, secretaris van Graaf Floris V genootschap was de komst van Hoekstra goed voor de promotie van Gouda. ,,Dit was een kans, wat je ook van hem vindt. Als ambassadeur van Amerika vertegenwoordigt hij Nederland, de provincie en ook Gouda. Over zijn benoeming gaat Hoekstra praten, dat verzeker ik je. Dat weegt zwaarder dan wat we in de media over hem lezen." 's Morgens opende Salet samen met Hoekstra de eerste kaasmarkt van het seizoen. In haar functie als Opper-Waegemeester, beëdigde zij 's middags naast Pete Hoekstra ook Yves Vancoille, directeur bij FrieslandCampina, die een belangrijke partner is in de Cheese Experience die eind augustus open gaat. Tijdens de intronisatie liet SP-burgerraadslid Foor Broer luidkeels zijn protest horen. "You're not welcome in Gouda, you don't deserve this," riep de Gouwenaar, waarna toegesnelde beveiligers verdere escallatie wisten te voorkomen. Salet reageerde op haar beurt door te benadrukken dat Gouda een tolerante stad is waar iedereen zijn mening mag geven.

Goudse Post
Meer berichten