Op een doordeweekse dag staat het parkeerterrein aan de Dreef al vroeg vol met auto's. Foto: Marianka Peters
Op een doordeweekse dag staat het parkeerterrein aan de Dreef al vroeg vol met auto's. Foto: Marianka Peters (Foto: )

Parkeeroverlast heeft waterbedeffect

Door Marianka Peters

Gouda - De parkeeroverlast in de omgeving Bleulandweg en Ronsseweg heeft zich inmiddels uitgebreid richting Dreef en Anna van Hensbeeksingel. Dat ervaren de bewoners van de appartementen aan de Dreef dagelijks, nadat in februari bij Bleulandflat 3 betaald parkeren is ingevoerd. Hun parkeerplekken worden dagelijks ingenomen door docenten en oudere studenten van het Driestar College. Bewoners willen dat betaald parkeren wordt doorgevoerd, maar niet onder dezelfde condities als de Bleulandflats.

Nadat de bewoners van Bleulandflat 1 en 2 aan de bel trokken bij de gemeente over de parkeeroverlast, door met name bezoekers aan het Groene Hart Ziekenhuis, heeft de gemeente voor deze flats betaald parkeren ingevoerd. Tot 21.00 uur in verband met de bezoektijden van het ziekenhuis. Daarna verplaatste de parkeeroverlast zich naar de Bleulandflat 3. Sinds februari is ook hier betaald parkeren ingevoerd en dit zorgt nu al voor een waterbedeffect richting het appartementencomplex aan de Dreef en de tegenover gelegen Anna van Hensbeeksingel. Daar kunnen de eigenaren van de 80 woningen hun auto niet meer kwijt. Volgens de bewoners is de parkeeroverlast mede het gevolg van de nieuwbouw van het Driestar College, waardoor de krapte is ontstaan. "Je kunt er de klok op gelijk zetten, docenten en oudere leerlingen parkeren hier 's morgens hun auto en gaan dan lopend naar de school," zegt Martha Bontenbal. "Doordeweeks durven wij niet eens meer boodschappen te doen, want dan is je parkeerplek weg. Laatst moesten we helemaal aan de Bontekoesingel parkeren, dat is op onze leeftijd eigenlijk niet te doen. Bovendien beginnen de bewoners daar ook al te mopperen." Bewoners willen dat de gemeente maatregelen neemt door ook bij hun flat betaald parkeren in te voeren. "Maar dan tot 18.00 uur net als in zone 2 en niet tot 21.00 uur, dat was op verzoek van de Bleulandflats vanwege de bezoektijden van het ziekenhuis," vult echtgenoot Leo aan. "Wij wonen aan de Dreef en bij ons wordt de parkeeroverlast niet veroorzaakt door bezoekers aan het ziekenhuis, maar door personeel van de scholen, die hier de hele dag hun auto parkeren. Als de uitbreiding van de Johannes Calvijnschool doorgaat, wordt het nog gekker."

Onderlinge pogingen om er rechtstreeks met de Driestar uit te komen, is tot op dit moment op niets uitgelopen. Namens de bewoners is er veelvuldig contact geweest met de heer van der Ham, sectordirecteur van de Driestar. In een mail van 19 maart antwoordt hij een 'klemmende oproep in het schoolbrede nieuwsbulletin' te plaatsen om de parkeerplaats bij de flat te ontzien. "Het helpt helemaal niets," stelt Martha teleurgesteld vast. "Iedere dag staat het van 's morgens vroeg tot laat in de middag bomvol. En als je de mensen erop aanspreekt, kun je een grote mond krijgen." Dat de invoering van betaald parkeren ook financiële consequenties heeft voor de bewoners, nemen zij voor lief. "De kosten van een vergunning is het probleem niet, als je daarvoor een parkeerplek hebt. Hier wonen over het algemeen ouderen, die worden opgezadeld met gemakzuchtig gedrag van leerkrachten. Langs de Bleulandweg ligt een stuk nutteloos verzopen gras. Maak daar een parkeerterrein van, de parkeermeter staat er al. We willen van de overlast af en wel zo snel mogelijk."

In een reactie stelt de woordvoerder van de gemeente dat vorig jaar aan bewoners van de Bleulandflat3 gevraagd is of men vergunningparkeren wenste. Tegelijk is het ook aan de bewoners van de naastgelegen flat aan de Dreef gevraagd. "Resultaat van het onderzoek was dat (met een respons van 100%) een meerderheid van de flatbewoners aan de Dreef het niet wilde. Dus daarom is het afgelopen maand niet ingevoerd en bij de Bleulandflat 3 wel." Volgens de gemeente leiden verschillende parkeertijden in het gebied juist voor verwarring en daarom is overal 21.00 uur als eindtijd ingesteld. "In het najaar zal de gemeenteraad een besluit nemen over de nieuwe parkeertarieven en -tijden. Mogelijk dat de betaald parkeertijden in deze sector dan worden aangepast, maar gelet op de nabijheid van het ziekenhuis is dat niet waarschijnlijk (...)"

Ook het Driestar College zegt de situatie te betreuren, ook al zijn het ook forensen die gebruikmaken van de parkeerplaats. "Het Driestar College huurt van Driestar Educatief 50 parkeerplaatsen aan de Spoorzone! Deze parkeerplaatsen worden allen gebruikt. We doen er alles aan om de overlast te beperken, maar het is onmogelijk dat alleen het Driestar College deze problemen op kan lossen. De parkeerbehoefte in deze omgeving is enorm hoog en veroorzaakt niet alleen op de Dreef, maar overal overlast," stelt Gert Bergacker, voorzitter College van Bestuur. "Tweederde van onze docenten komt met de fiets of openbaar vervoer. Wij hebben in ons weekbulletin wederom een dringende oproep geplaatst om het parkeerterrein aan de Dreef zoveel mogelijk te ontzien en gebruik te maken van de andere parkeerterreinen. We proberen elkaar te helpen, zo heeft het Driestar College een aantal plaatsen op de parkeerplaats van de Driestar afgestaan voor Kiss en Ride voor de Johannes Calvijnschool. "

Goudse Post
Meer berichten